Svět a Česká republika v roce 2010

Svět a Česká republika v roce 2005

Svět a Česká republika v roce 2010

připravil Ing. Richard Stříbrný

 

Svět v roce 2010

 

Podle mého názoru se svět ocitne na pomyslném ekonomickém dně mezi dubnem a srpnem, kdy se Saturn zastaví ve znamení Panny v opozici na Urana ve znamení Ryb. Pravděpodobně v této době zkolabují některé gigantické firmy, které strhnou do víru nezaměstnanosti a následné neschopnosti splácet své dluhy tisíce svých zaměstnanců. Uran – planeta změn – svět vybízí k tomu, aby trochu pozměnil svůj hodnotový systém, aby nechtěl pořád jen více konzumovat a stále extenzívněji exploatovat naši krásnou planetu, na které se vznášíme vesmírem a začal konečně aplikovat myšlenky trvale udržitelného rozvoje.

Člověk by měl konečně také pochopit, že je spojením nesmrtelného ducha a smrtelného těla a zamýšlet se nad smyslem své existence. Měl by hledat harmonii mezi duchovním ( Uran v Rybách ) a materiálním ( Saturn v Panně ). Ten, kdo příliš myslí na otázky majetku hmotného, by si měl přečíst duchovní knížky, meditovat, navštěvovat koncerty duchovní hudby a přemýšlet o podstatě svého bytí. Ten, kdo má pořád hlavu ve hvězdách a ostentativně pohrdá těmi, kdo pilně pracují a vydělávají peníz na chléb svůj vezdejší, by zase měl více myslet na potřeby těla a na to, zda má z čeho platit složenky. Mezi zářím 2010 a lednem 2011 se bude na ekliptice pohybovat Jupiter v blízkosti Urana, a to je čas, kdy se rovnováha sil může překlápět více směrem k duchovnu. Tato převážně materialistická doba tak může dostat velmi pozitivní impulsy a svět jako celek by se měl být schopen lépe dohodnout při řešení globálních otázek týkající se např. životního prostředí a rozevírajících se sociálních nůžek mezi bohatou a chudou částí světové populace.

Dá se očekávat zásadní vystoupení duchovních autorit naší planety a konečně by se mohlo blýskat na lepší časy v řešení vleklých konfliktů zapříčiněných rozdílným náboženským vyznáním. Většina lidstva by měl pochopit, že Bůh je jen jeden a je jedno, zda mu říkáme Hospodin, Bůh, Alláh, Brahma apod.

Ještě předtím však mohou přijít pro lidstvo tvrdší lekce, neboť vyšší síly se řídí heslem „ Chytrému napověz, hloupého trkni ! “ V důsledku toho může svět mezi dubnem a srpnem očekávat přírodní i společenské pohromy s obrovskými škodami jak na životech tak na majetku. Přijít mohou např. zemětřesení, sesuvy půdy, pády letadel či převraty.

Snahy o reformy zdravotnictví se setkají s velkým odporem a jen stěží se je podaří prosadit, výrazný posun vpřed se dá předpokládat až v poslední třetině roku. Lidstvo ale může konečně ve větší míře pochopit, že zdraví je nesmírně cenná komodita a že je zapotřebí se hlouběji zamyslet nad podstatou a nad poselstvím nemocí.

 

Česká republika v roce 2010

 

Naši občané – zejména milovníci sportu – se mohou zase po letech radovat a dočkat slavných vítězství našich sportovců, a to hlavně koncem ledna, v únoru a v březnu. V těchto měsících bude ale naše republika dobře regenerovat své síly ve sféře ekonomické i politické.

Mezi zářím a prosincem se pak zastaví Neptun ve znamení Vodnáře v opozici na Saturna republiky ve znamení Lva, z čehož lze usoudit na přijetí další z řady populistických a hodně deficitních státních rozpočtů, který nám ztíží cestu k přijetí Eura a díky němuž si náš může vysloužit pokárání ze strany Evropské unie. V těchto měsících nelze vyloučit ani řádění vodního živlu či epidemií infekčních chorob. Váznout bude výběr daní a mnoho lidí se ocitne v ohrožení exekucí. Hroutit se mohou některé finanční ústavy, což může strhnout do záhuby mnoho firem i jednotlivců.

 Ing. Richard Stříbný, Nerudova 39, 118 00 Praha 1, tel: 604 506 098, 241 441 141, skype: zrozenec , e-mail: richard@stribny.cz
Design by Vanavi.com
Doporučujeme: Astrologická společnost ČR