Horoskop červen 2017

Nejvýznamnější konstelace červen 2017

Bezesporu nejvýznamnější astrologickou událostí tohoto měsíce je vstup Slunce do znamení Raka, ke kterému dochází ve středu 21. června v 6.24 hod SELČ a na Severní polokouli tak dochází k Letnímu slunovratu. Horoskop sestavený pro tento okamžik a pro souřadnice hlavního města pak podbarvuje dění v dané lokalitě po nejbližšího čtvrt roku – do Podzimní rovnodennosti ( do vstupu Slunce do znamení Vah ). Z horoskopu sestaveného pro Českou republiku je zřejmé, že nadcházející léto by nemělo být na našem území příliš horké a suché. Úroda poněkud poničená dubnovými mrazy by měla dobře dozrávat a tento ročník vína by měl být nikoliv co do objemu, ale spíše kvalitou nakonec nadprůměrný. Celkově lze předpokládat, že v následujícím čtvrtletí lidstvo dostane velkou šanci zakopat válečnou sekeru a spíše se věnovat kultuře, umění a duchovnu než válčení. ( Neptun ve znamení Ryb v harmonii s Venuší a s Lunou ve znamení Býka ). Na této planetě mohou vzniknout umělecká díla nadčasového významu sbližující lidi bez rozdílu náboženského vyznání a sociálního zřízení. Bohužel však v tomto horoskopu je kvadrát mezi Marsem ve znamení Raka a Jupiterem ve znamení Vah, což může vyvolat obchodní války a vypovídání ekonomických a politických smluv. Z hlediska astrokartografického jsou možná zemětřesení v oblasti Nového Zélandu, západní Kanady, severovýchodu USA a západu Jižní Ameriky, kde se ocitá Saturn vycházející či kulminující.1. června vytváří Venuše ve znamení Berana harmonické spojení se Saturnem ve znamení Střelce, a to je čas ideální pro investice do věcí trvalejší hodnoty, pro uzavírání svazků manželských či pro podpisy významných smluv.

2.- 3. června se uzavřou na ekliptice exaktní konjunkce Venuše s Uranem v Beranu a trigon mezi Sluncem v Blížencích a Jupiterem ve Vahách, což vytváří kvalitu času ideální pro navazování nových vztahů či obchodních kontaktů.

4. června se ocitne Slunce v kvadrátu s Neptunem v Rybách, takže není radno riskovat při investicích, je zde zvýšené riziko podvodů a zmatků.

9. června v 15.09 hod nastává úplněk – opozice mezi Sluncem v Blížencích a Lunou ve Střelci, takže se dá předpokládat, že citliví jedinci budou podrážděně reagovat na podněty. Dá se očekávat proměnlivé klima v přírodě i v mezilidských vztazích.

14. – 18. června se bude na ekliptice prosazovat opozice mezi Sluncem s Merkurem ve znamení Blíženců a Saturnem ve znamení Střelce, která může světu přinést zemětřesení, sesuvy půdy, závaly v dolech a zřícení budov. Řádit mohou nejen živly přírodní, ale i teroristické.

21. června v 6.24 hod přechází Slunce do znamení Raka ( nastává Letní slunovrat ) a v 11.57 hod jej bude následovat Merkur a to pozmění kvalitu času.

24. června ve 4.30 hod nastává novoluní ve vodním a v citlivém znamení Raka, což ideální konstelace pro plánování dovolené či pro návštěvu příbuzných.

25. - 27. června nejsou ideální dny pro větší investice či pro rozhodování v zásadních otázkách. Slabší povahy budou v těchto dnech hůře odolávat svodům ze strany luxusních a zbytných věcí nebo chutných, avšak příliš tučných jídel.

28. června dostihne Merkur na své pouti ekliptikou Marse ve znamení Raka a vytvoří spolu s ním harmonickou vazbu s Neptunem ve znamení Ryb. To je konstelace ideální pro naplnění snů a pro vyrážení na dovolenou za hranice všedních dnů. Obchody by se měly hýbat, lidé budou v pohybu a dynamicky spolu komunikovat.

Ing. Richard Stříbný, Nerudova 39, 118 00 Praha 1, tel: 604 506 098, 241 441 141, skype: zrozenec , e-mail: richard@stribny.cz
Design by Vanavi.com
Doporučujeme: Astrologická společnost ČR