17. října 2019 v 17. hodin v Klubovně Městské knihovny na Mariánském náměstí 1, Praha 1 bude mít Ing. Richard Stříbrný přednášku Kořeny čínské astrologie Kontakty rané a středověké Číny s proudy perské, indické a helénistické astrologie. Nově přeložené rukopisy poukazující na ovlivnění čínského duchovního a astrologického myšlení vzdělanými poutníky a učenci z dalekých zemíIng. Richard Stříbný, Nerudova 39, 118 00 Praha 1, tel: 604 506 098, 241 441 141, skype: zrozenec , e-mail: richard@stribny.cz
Design by Vanavi.com
Doporučujeme: Astrologická společnost ČR