Svět a Česká republika v roce 2003

Svět v roce 2003

připravil Ing. Richard Stříbný

Leden

Z hlediska mundánních konstelací by to měl být měsíc naplněný prací a úsilím o docílení lepších výsledků v oblasti profesní. Harmonická spojení mezi Sluncem, Merkurem v Kozorohu a Venuší s Marsem ve Štíru prospěje světové ekonomice. Důležité je, aby k tomu nepřispívaly válečné konflikty, ale spíše zvýšená produktivita práce. Nejlepší dny pro uzavírání sňatků, pro podpisy významných smluv či důležitá jednání jsou 4. a 5. ( Merkur sextil Venuše ), 20. a 21. ( Venuše trigon Jupiter ). Pro rázné činy a odvážné akce jsou tu k dispozici síly Marse 8. a 9. ( Mars sextil Merkur ), 25. a 26. ( Mars sextil Slunce ). Pro meditace a rozjímání lze využít neptunských konstelací 16. a 17. ( Venuše sextil Neptun ), 30. a 31. ( Slunce konjunkce Neptun ). 11. a 12. bude působit krajně napěťová konstelace, za které lze očekávat četné havárie v dopravě i v průmyslu, také extrémy počasí, řádění živlů a teroristů. ( Mars kvadratura Uran ).

Únor

Dominantní konstelací tohoto měsíce je opozice mezi Jupiterem ve Lvu a Neptunem ve Vodnáři, z které lze usuzovat na šíření infekčních chorob, na nečekané oblevy a na problémy s vodním živlem. Navíc mezi 17. a 21. únorem je možno očekávat šíření nových počítačových virů, rozkolísání cen akcií firem produkujících software a informační technologie. Možné jsou i výbuchy sopek, sesuvy půdy, závaly v dolech a ataky teroristů. ( Mars bude v opozici na Saturna ). Nejlepší dny pro důležitá jednání a obchodní aktivity nastávají 4. a 5. ( Mars trigon Jupiter ), 27. a 28. ( Merkur trigon Saturn ).

Březen

Tento měsíc je z astrologického hlediska velmi významný, jelikož v něm dochází ke dvěma událostem zásadního významu. K první dojde 10. března, kdy po mnoha letech opustí Uran znamení Vodnáře a vydá se na výlet do znamení Ryb, ve kterém zůstane až do 15. září. Tato změna astrologického klimatu poukazuje na možnost toho, že lidstvo už nebude tak fascinováno novinkami vědy a techniky, ale že bude hledat povznesení spíše ve svém nitru a v náboženských systémech.

21. března ve 2.00 hod nastává racionální Nový astrologický rok - Jarní rovnodennost - a horoskop sestavený pro tento okamžik pak podbarvuje dění po nejbližších 12 měsíců. Silný Mars ve znamení Kozoroha vybízí lidstvo k tomu, aby se nehádalo, ale spíše pracovalo. ( Luna ve Štíru v sextilu s Marsem v Kozorohu ). Lidi bude spojovat touha po prosperitě a dá se předpokládat růst světové ekonomiky. Negativní roli však budou hrát i nadále různí náboženští vůdci povzbuzující své ovečky nikoliv k lásce k bližnímu svému, ale k násilí a k netoleranci odlišné víry. ( Jupiter ve Lvu v opozici na Neptuna ve Vodnáři a v kvadratuře s Lunou ve Štíru ). Tato konstelace také naznačuje zvětšování rozdílů v rozprostření dešťových srážek. Zatímco někde budou mít dlouhá období sucha a velké srážkové deficity, jinde budou plavat.

Duben

Nejlepší dny pro uzavírání sňatků či pro podpisy smluv jsou 20. a 21. ( Venuše sextil Mars ), 27. a 28. ( Venuše trigon Jupiter ). 17. a 18. bude Slunce v disharmonické vazbě s Marsem, a to znamená vždy zvýšené riziko havárií, konfliktů v mezilidských vztazích i mezi národy.

Květen

Venuše sice bude od 16. května procházet znamením Býka, ke vládne a prospívá jak zamilovaným tak obchodníkům, ale tentokráte se dostává koncem měsíce do sféry disharmonického vlivu Neptuna ve Vodnáři, což nevytváří kvalitu času vhodnou jak pro investice tak pro lásku. Člověk by snadno mohl podlehnout iluzím a sebeklamu. Druhá půle května by mohla být deštivá, pravděpodobné jsou silné bouře. ( Jupiter opozice Neptun, Slunce kvadratura Uran ).

Červen

Čtvrtého června Saturn opouští znamení Blíženců a vstupuje do znamení Raka, ve kterém setrvá až do července 2005. Mělo by se ulevit akciím firem produkujících informační technologie a mohly by konečně začít stoupat. Naopak těžké časy přijdou do sféry zemědělství a zpracování potravin, dostupnost bytů či nemovitostí se zmenší. Boj mezi vlastníky domů a nájemci se přiostří. Bytové zákony rozvíří vášnivou polemiku.

Jinak v červnu je nutná opatrnost při cestování a při řízení motorových vozidel zejména 10. až 14. a 22. až 24., kdy mohou také řádit živly přírodní i kriminalistické.

Červenec

Z astrologického hlediska vcelku pohodový měsíc, vhodný pro cestování a pro rekreaci. Ten, kdo chce uzavřít sňatek může využít harmonických aspektů Venuše 5. a 6., 10. a 11. Poslední dva červencové dny jsou opět havaristické a úrazové, technika se může vymykat kontrole. ( Merkur opozice Uran ).

Srpen

5. a 6. je nutná opatrnost při řízení motorových vozidel, Merkur v opozici s Marsem přináší také napětí v mezilidských vztazích, hádky a konflikty. 17. až 22. srpna budou působit harmonické konstelace, které jsou ideální jak pro cestování, tak pro sňatky a zábavy všeho druhu. ( Slunce v konjunkcí s Venuší a Jupiterem na konci Lva ). 27. srpna vstupuje Jupiter do znamení Panny a bude se v něm pohybovat až do konce září 2004. V tomto období se můžeme dočkat nejen vylepšení situace ve zdravotnictví a školství, ale i třeba nalezení léků na dosud nevyléčitelné choroby.

Září

Koncem srpna a na počátku září se bude Jupiter pohybovat v disharmonické vazbě s Uranem, což může vyvolat náhlé změny počasí a výkyvy na burzách. 15. září se Uran vrací do svého domicilu - do znamení Vodnáře a bude jím procházet až do konce tohoto roku. Lidstvo tak může opět akcelerovat technický pokrok, poslední výkřiky vědy a techniky překvapí. Jinak bude září vcelku poklidné z pohledu mundánních konstelací, které přejí studiu, sebezdokonalování a posilování profesních pozic. ( Slunce, Merkur, Venuše a Jupiter v Panně ). 23. září ve 12.47 hod dochází k Podzimní rovnodennosti a horoskop vypočtený pro tento okamžik pak podbarvuje dění v nejbližším půl roce. Je v něm několik významných a protikladných vazeb. Venuše ve Vahách v harmonickém spojení s Neptunem ve Vodnáři probudí v lidech zvýšený zájem o kulturu, umění a o duchovní nauky. Měly by se prosadit nové módní trendy, které budou propagovat přirozenost a klasickou ženskost. Na druhé straně napětí mezi Lunou ve Lvu a Uranem ve Vodnáři vyvolá mnohde nespokojenost lidu se svými vládami či vůdci a dojde k náhlým převratům a revolucím.

Říjen

Venuše - bohyně lásky - bude od 15.9. do 9.10. procházet znamením Vah, kterému vládne a přináší čas vhodný pro uzavírání sňatků či pro navazování nových vztahů. 5. a 6., také 13. a 14. října se dostává do napětí se Saturnem Slunce a posléze Merkur, což může mít za následek otřesy půdy, závaly v dolech nebo zřícení budov. Jinak by měl říjen přát sportu a cestování, silně angažovaný Mars vybízí lidi k aktivnímu odpočinku. ( Mars bude postupně v trigonech s Venuší, Sluncem a Merkurem ).

Listopad

Ke konci října a počátkem listopadu vytváří Jupiter v Panně harmonickou vazbu se Saturnem v Raku, což je čas ideální k nákupu nemovitostí nebo zboží trvalé hodnoty. Světová ekonomika by měla mít vzestupnou tendenci, stavebnictví bude zřejmě prožívat konjunkturu.

Opatrnost při cestování a při řízení motorových vozidel je nutná 10. a 11., také 20. až 24., kdy jsou na ekliptice velmi napěťové konstelace, které mohou vyvolat havárie v hromadné dopravě, a to i v letecké. Požáry, výbuchy, ekologické havárie mohou rovněž v těchto dnech přijít. ( Merkur a Slunce v kvadratuře s Uranem ).

Prosinec

Mars vstoupí 16. prosince do znamení Berana a postupně vytvoří napěťová spojení se Sluncem a Merkurem v Kozorohu. Lze jen doufat, že napětí a agresivita vyvolaná touto krajně disharmonickou planetární vazbou se vybije ve sportovních kláním, a že nebudou chřestit zbraně... Právě situace okolo vánoc, Silvestra a Nového roku bude velmi kritická a nejsou vyloučeny jak živelní katastrofy, tak útoky teroristů a válečné konflikty.

Česká republika v roce 2003

Katastrofické záplavy z minulého roku by se neměly opakovat, i když nám bude i v tomto roce přinášet problémy. Po celý rok se bude pohybovat ve druhém domě horoskopu republiky - finančním - v disharmonickém aspektu s Merkurem republiky. To poukazuje jednak na další zvyšování naší zadluženosti, na špatný výběr daní a pojištění, jednak na neschopnost stran našeho politického spektra dohodnout se na rozumných kompromisech. Také v otázce našeho připojení do Evropské unie bude mezi občany vládnout značná nejednotnost. V únoru, v březnu, v dubnu a v květnu bude Jupiter z pohledu geocentrického stát na Neptunu republiky, z čehož lze usoudit na silné soucítění našich občanů se sociálně slabými a starými lidmi, také vláda bude k nim vstřícná. Náš lid bude ochoten naslouchat mravním a duchovním autoritám více než jindy. Silně a vcelku harmonicky bude ovlivňovat dění na území našeho státu Saturn, který bude uzavírat harmonické vazby postupně s Lunou, Uranem, Saturnem, Venuší, Sluncem a Merkurem republiky. A jelikož Saturn bude procházet sedmým domem, je zřejmé, že investice ze zahraničí, zahraniční firmy a naši spojenci velmi příznivě ovlivní naši ekonomiku. Velmi slušně by mělo prosperovat stavebnictví a průmyslová výroba. I solární horoskop 2002/3 poukazuje na pozitivní vliv zahraničních firem na ekonomiku, také turistů by mělo přibývat a rovněž občané našeho státu budou hodně cestovat. Naše aerolinky vykáží pravděpodobně nadprůměrné zisky. ( Silný Uran v devátém domě soláru ).

 

 



Ing. Richard Stříbný, Nerudova 39, 118 00 Praha 1, tel: 604 506 098, 241 441 141, skype: zrozenec , e-mail: richard@stribny.cz
Design by Vanavi.com
Doporučujeme: Astrologická společnost ČR