Svět a Česká republika v roce 2004

Svět v roce 2004

Připravil Ing. Richard Stříbný

Nejvýznamnější změny na astrologické šachovnici v roce 2004 budou dvě. Tou první změnou je přechod Urana ze znamení Vodnáře do znamení Ryb, ke kterému sice došlo již v předposledním dnu loňského roku ( roku 2003 ), ale jeho účinky se začnou plně projevovat až v roce 2004. Za těch sedm uplynulých let, kdy se Uran potuloval "svým" znamením Vodnáře nabyl vědecko-technický pokrok lidstva nebývalých obrátek. Důkazem toho je zejména zábavní průmysl, který používá ve svých filmech neustále důmyslnějších technických fint, jak šokovat a oslnit diváka. Jelikož však technická vyspělost lidstva nejde ruku v ruce s vyspělostí duševní a kulturní, výsledkem pak jsou technicky dokonalé, do nejmenšího detailu propracované filmové sekvence, které však mnohým náročnějším divákům připadají po právu slaboduché. Lze jen doufat, že v následující Uranské "sedmiletce" dojde k revoluci v rozvoji psychologických bádání a že budou odhaleny nejen zákonitosti neživé hmoty, ale i prozkoumány skryté záhyby lidské duše. Psychologie by se měla dočkat mimořádných objevů, ke kterým jí napomůže jak využití nejmodernějších přístrojů tak přijetí " na milost " některých alternativních technik, které současná věda neuznává. Zde jistě může pomoci i astrologie a jejich výsledků bude hojně psychologie využívat. V první třetině roku se bude Uran nacházet ve volnějším trigonu se Saturnem pohybujícím se na počátku znamení Raka. Z této konstelace lze usoudit na využití Uranských impulsů k ustálení nové rovnováhy sil mezi liberální a konzervativní části společnosti.

Druhou významnou změnou tohoto přestupného roku bude přechod Jupitera ze znamení Panny do znamení Vah, ke kterému dojde na podzim, a to konkrétně 25. září. Jupiter bývá tradičně spojován mimo jiné s právem a vyššími úřady. Ideální by bylo, kdyby této příznivé pozice Jupitera využil náš parlament a vláda ke zlepšení tristní právní situace v naší zemi. Jupiter se až do konce roku bude přibližovat a vzdalovat od harmonického aspektu s Neptunem procházejícím znamením Vodnáře. Tato konstelace podpoří duchovní a kulturní rozvoj lidstva a v mnohých částech světa se mohou dočkat obyvatelé lepší dostupnosti práva a spravedlnosti. Společností by měl zavanout více idealistický duch.

Leden

Kalendářní rok začíná za dramatických okolností, naštěstí pro rozumného astrologa neplatí pořekadlo " Jak na Nový rok, tak po celý rok " ve smyslu kalendářním. Toto pořekadlo samozřejmě platí až na to, že rok začíná vstupem Slunce do znamení Berana. Tedy nikoliv 1. ledna, ale 20. nebo 21. března - letos to bude 20. březen v 7 hod 48 min 31 sek SEČ !

Poslední dva dny roku 2003 a první dva dny roku 2004 budou ovlivněny polovičním kosmickým křížem, takže ve světovém měřítku mohou přijít živelné pohromy, zejména výbuchy sopek a zemětřesení přichází do úvahy, nelze vyloučit ani teroristické aktivity. ( Slunce v kvadratuře s Marsem a v opozici se Saturnem ).

Od 6. ledna se Merkur stává direktním, což by mělo prospět otevřenější a snazší komunikaci jak mezi státy tak mezi jednotlivci. Tato změna na ekliptice také prospěje mezinárodnímu obchodu, který bude v prvních dnech roku 2004 v útlumu.

Únor

Lidstvo bude ovlivněno přechodem Merkura ( 7. 2. ) do znamení Vodnáře, ve kterém se již od 20. ledna pohybuje i Slunce. Lidé by měli být přátelštější a vstřícněji naladění než jindy, obchody s elektronikou a astrologickou literaturou by se měly hýbat. Pozor však 8. a 9. února na havaristickou a úrazovou konstelaci Merkur kvadratura Mars. Mars 3. února opouští svůj domicil v Beranu a vchází do znamení Býka, kde bude až do 21. března a kde trochu ztrácí svou bojovnost. Věci by už měly být řešeny ne násilím a tvrdostí, ale spíše poklidem a pragmatičností. Můžeme věřit, že stratégové pochopí, že války komplikují výměnu zboží a že lepší pro světový obchod je mír.

Druhá únorová dekáda by nám měla zajistit úspěchy ve sféře mezinárodních vztahů a obchodu. Právní systém našeho státu by měl dostávat pozitivní ilmpulsy. ( Tranzitující Jupiter v sextilu s Jupiterem republiky )

Březen

5. března vchází Venuše do znamení Býka ( bude v něm až do 3. dubna ), kterému vládne a tato venušinská pozice by se měla příznivě podepsat na burzovních obchodech a na zkulturnění života.

Nejvýznamnější okamžik celého roku nastává 20. března, kdy v 7.48 hod vchází Slunce do znamení Berana a pro Zemi nastává racionální počátek nového cyklu - tedy pravý Nový rok ! Horoskop sestavený pro tento okamžik vykazuje dosti přesnou harmonickou vazbu mezi Sluncem a Marsem, z které lze usoudit na zvýšenou výkonnost světové ekonomiky a na určité okouzlení sportem a sportovními výkony. V tomto roce by měly spolu vcelku dobře komunikovat a vzájemně se ovlivňovat liberální a konzervativní proudy společnosti, bude sice nastolen nový řád, ale s ohledem na pozitiva minulosti. Antagonismus mezi Evropskou unií a Spojenými státy by měl pozvolna ustupovat. ( Saturn v Raku v trigonu s Uranem v Rybách ). Luna v Rybách spolu s Venuší v Býku naznačují silné pozice humanitárních organizací a sociální citlivost obyvatel naší krásné planety.

Konstelace specifické pro naši republiku budou v březnu příznivé a poukazují na zásadní změny, které jsou neodvratné vzhledem k našemu blízkému vstupu do Evropské unie. ( Tranzitující Uran v trigonu se Sluncem republiky ).

Duben

V dubnu budou působit vcelku harmonické mundánní konstelace přející zejména aktivnímu přístupu k životu. Slunce spolu s Merkurem v Beranu přímo vybízí lidi ke sportu, k budování kariéry a k hledání nových pozic. Sedění za pecí se rozhodně nevyplatí a pečení holubi sami do úst nepřilétnou.

Květen

Duben a květen budou ovlivněny pomalu působící harmonickou vazbou mezi Jupiterem v Panně a Saturnem v Býku, která je vynikající pro nákupy bytů, nemovitostí či alespoň pro jejich rekonstrukce. To, co bude započato v těchto měsících by mělo mít dobrý dopad na průběh budoucích dějů.

Závěr května bude z astrologického pohledu trochu dramatičtější , možné jsou havárie hromadných dopravních prostředků a řádění živlů. ( Slunce kvadratura Uran ).

První květen nebude v tomto roce pouze svátkem zamilovaných a pracujících, ale bude to svátek pro prakticky celou Evropu. Evropský integrační proces udělá v tomto dni velmi významný krok, jelikož k Unii přistoupí 10 nových členských států a mezi nimi nebudeme chybět ani my. Horoskop sestavený pro tento mimořádně významný okamžik našich novodobých dějin naznačuje spíše sňatek z rozumu než z lásky. Prominentní v tomto horoskopu je Merkur v přesných harmonických vazbách s Venuší a s Plutem. Prospěšnost ve sféře ekonomické i kulturní tohoto aktu pro nás i pro zbytek Unie naznačuje harmonické spojení Slunce v Býku s Jupiterem v Panně. Zajímavé na tomto horoskopu je, že jeho systém domů je téměř totožný s domy v horoskopu republiky a na ascendentu stojí Pluto - planeta transformace.

Červen a červenec

Převažují harmonické konstelace a ten, kdo plánuje dovolenou, neudělá chybu, když vyrazí v těchto měsících. Silné obsazení znamení Blíženců a Raka v těchto měsících zejména působící má cestování a pohyb přímo v popisu práce.

V červnu budou působit na dění v naší republice příznivé vazby Jupitera a Saturna na Merkura republiky, což by se mělo příznivé odrazit na zaměstnanosti a na zvýšené produktivitě práce. Zákony, přijaté parlamentem by měly mít dlouhodobě pozitivní vliv na dění v našem státě.

Srpen

To bude z astrologického hlediska dosti bouřlivý měsíc a to jak obrazně tak doslova. Začíná opozicí Merkura na Urana a končí opozicí Slunce na Urana. Můžeme se dočkat hromů a blesků na obloze nejen přírodního původu, ale také mohou bouchat i nálože sestrojené lidmi, které si vyžádají četné oběti na životech. Lidé budou v srpnu podrážděnější a reagující ukvapeně na podněty, takže může dojít k mimořádně četným haváriím v dopravě i v průmyslu. ( Mars opozice Uran ).

Září

To bude již klidnější měsíc než srpen ( zejména jeho druhá půle ). Ten kdo nestihl vybrat dovolenou, by tak měl učinit teď. 25. září přechází Jupiter z Panny do Vah a bude se pohybovat v blízkosti Slunce, Merkura a Marse, takže by lidé měli být velmi přátelští, neobvykle velkorysí a tolerantní k názorům druhých. Tyto planetární vazby by měly být velmi prospěšné světovému mírovému procesu, ale také v jednotlivých rodinách dostanou lidé šanci ke spravedlivému urovnání konfliktů. Alespoň v těchto dnech by mělo právo, tolerance a láska vítězit nad bezprávím, násilím a fanatismem.

Uran se na své pouti ekliptikou dostává do harmonického spojení se Sluncem v horoskopu republiky a naznačuje radikální změny na našem politickém kolbišti a také lze předpokládat s tím, že vládnoucí garnitura vyrukuje s novou koncepcí, která by je měla zachránit před pádem.

Říjen

Úvodní týden budou působit skvělé mundánní konstelace pro meditace, rozjímání a pro studium duchovních nauk, ( Slunce konjunkce Merkur v trigonech s Neptunem ).

Druhý týden bude již komunikace trochu váznout a možná jsou častá zpoždění v dopravě. ( Slunce s Merkurem v kvadraturách se Saturnem ).

Listopad

První dekáda bude velmi rušná. Můžeme očekávat, že militantní organizace a různí teroristé budou opět vystrkovat růžky, možné jsou dramatické havárie v dopravě i v průmyslu, výbuchy, požáry a násilné trestné činy budou na denním pořádku. ( Merkur kvadratura Uran, Mars kvadratura Saturn ). Totéž platí o situaci na konci listopadu - mezi 23. a 24.11., kdy bude v napětí Slunce s Uranem.

Prosinec

To by měl být již poklidnější měsíc, kdy se lidstvo opět soustředí na příchod vánoc a lidé se budou zaobírat spíše nákupy pro své bližní a zapomenou na různá příkoří, která je zneklidňovala v minulých měsících.

Ale jak kalendářní rok začal, tak skončí. Mars v ostré disharmonické vazbě s Uranem může v posledních dnech roku 2004 světu přinést kromě četných výbuchů a požárů také výpadky elektrických a počítačových sítí, teroristické provokace a pokusy o převrat.Ing. Richard Stříbný, Nerudova 39, 118 00 Praha 1, tel: 604 506 098, 241 441 141, skype: zrozenec , e-mail: richard@stribny.cz
Design by Vanavi.com
Doporučujeme: Astrologická společnost ČR