Setkání s ruskou astrologií

Setkání s ruskou astrologií

Úvod

Přiznám se, že jsem do května tohoto roku o ruské astrologii toho mnoho nevěděl. Právě v květnu totiž do České republiky přicestoval rektor Petrohradské astrologické akademie Sergej Šestopalov a internetem nás oslovil, zda by mohl na půdě staroslavné Astrologické společnosti ČR říci pár slov. Ve výboru Astrologické společnosti ČR jsme si řekli, že mu dáme patnáctiminutový prostor a pozvali jsme jej do budovy Národního muzea, kde se v důstojném prostředí scházíme. Mnozí z nás byli vůči všemu ruskému předem mírně negativně ze známých důvodů zaujati, nicméně Sergej Šestopalov působil sympatickým dojmem, mluvil pomalu a srozumitelně, mnohé svými myšlenkami zaujal. Pozval nás pak na přednášku, kterou v Praze pořádal pro ruskou komunitu a já jsem dlouho neváhal, jelikož jeho myšlenky byly vskutku originální. Na přednášce nám Sergej osvětlil svou astro-specialitu takzvané Vzorce událostí a velmi sebevědomě tvrdil, že je schopen vypočíst v podstatě cokoliv, mimo jiné i smrtelné úrazy. Jeho teze byla, že jakmile se sejdou tři či více negativních sekundárních direkcí ( pro laiky - sekundární direkce je jednou z metod prognostické astrologie ), pak se nelze naznačené události vyhnout. Což bylo v rozporu s mými zkušenostmi. Samozřejmě kvalita času podbarvená třemi či čtyřmi disharmonickými direkcemi je velmi nebezpečná, nicméně podle mého názoru ještě stoprocentně nezaručuje, že naznačená událost skutečně nastane ! Probudil se ve mně bojovný duch podpořený pozicí Marse ve znamení Střelce v mém nativním horoskopu a tak jsem na něj zaútočil touto historkou. Řekl jsem mu : "Sergeji, představte si, že máte jediného, milovaného synka a teď najednou zjistíte, že má kritický den, kdy mu hrozí smrtelný úraz na cestách. Logika věcí napovídá, že jej v tom dni nepustíte ven a pohlídáte si ho. Pak by ovšem daný Vzorec události nefungoval tak stoprocentně, jak tvrdíte !" Pan Šestopalov chvíli zaraženě mlčel a pak začal mluvit o jiné události, kterou přesně předpověděl a nastala. Měl jsem sto chutí vyrazit do útoku, nicméně jsem zmírnil rétoriku a po skončení přednášky jsme ještě dlouho - a nutno podotknout přátelsky - diskutovali. Sergej Šestopalov mi pak věnoval svou knihu Prognostická astrologie a pozval mne do Petrohradu, kde jeho Astrologická akademie pořádala 2. až 4. července konferenci nazvanou Sjednocené astrologické fórum na Něvě. A tentokráte jsem váhal hodně dlouho, podvědomý strach z Ruska respektive ze Sovětského svazu ve mne stále přetrvával a v minulých letech by mne tam nikdo nedostal. A jak jsem posléze zjistil, je do Ruska nutné vízum, které není snadné vyřídit. Navíc získat ubytování pod 100 Euro za noc je mimořádně obtížným úkolem. Když se však ke mně připojil můj kolega Libor Matyáš předseda revizní komise Astrologické společnosti ČR, tak se nám společným úsilím podařilo uvést věci do pohybu a do Ruska jsme vyrazili.

Petrohrad

Po pár hodinách strávených v tomto krásném městě jsem musel od základu změnit své představy o Rusku ! Po ulicích obklopených velkolepými paláci korzovali hezky oblečení lidé, kavárny a restaurace plné hodujících zrozenců, kteří evidentně neměli hluboko do kapsy. V obchodech se dá koupit cokoliv za přijatelné ceny. A když jsme se projeli parníkem po Něvě, byli jsme vskutku uchváceni krásou této pro Rusko vstupní brány do Evropy. Krása Petrohradu byla ještě umocněna dramatickými barvami večerní respektive noční oblohy, jelikož jsme tam přicestovali v období bílých nocí, kdy Slunce sice na pár chvil sestoupí pod obzor nicméně je pořád světlo.

Ale dost bylo líčení krás Petrohradu, nerad bych byl podezříván, že jsem placený agent ruských turistických kanceláří. Přijeli jsme tam zejména kvůli astrologii a ani z tohoto pohledu jsme nebyli rozhodně zklamáni. Sjednocené astrologické fórum na Něvě se konalo v monumentálním hotelu Rossija na Černyševského náměstí poblíž Parku vítězství. Ruských astrologů tam naštěstí nebyly tisíce, jak to na první pohled vypadalo, konference se konala v komornějším prostředí v přilehlé budově a účastníků tam bylo okolo stovky. Ti však, jak jsme se posléze dozvěděli, reprezentovali různé astrologické školy působící v této neobyčejně rozlehlé zemi. Hned u vstupu do sálu jsme zjistili, že jsme již očekáváni, dostali jsme všechny materiály a já jsme byl vyzván Sergejem Šestopalovem, abych konferenci zahájil jakožto čelní představitel Astrologické společnosti ČR a jako jedna ze dvou hlav Školy klasické astrologie v Praze. Tím mne ovšem uvrhl do rozpaků, protože má ruština není na takové úrovni, abych dokázal dlouze, plynule a zejména spisovně hovořit. Nicméně jsem jim v asi pěti minutách vyřídil oficiální pozdravy od českých kolegů a v jednu chvíli jsem je evidentně pobavil, když jsem jim sdělil, že teď již tak dobře rusky nemluvím, ale že před třiceti lety jsem měl na maturitě z ruského jazyka jedničku. Chtěl jsem se svou tehdejší znalostí ruského jazyka pochlubit, ale když mi po skončení mého krátkého extempore Libor řekl, že v Rusku je jednička jako naše pětka, bylo mi jasné, proč se tak srdečně smáli. V následující diskusi se mne ptali, kolik je v Česku astrologů a když jsem jim řekl, že máme v databázi ASČR asi 500 lidí, byli tímto počtem udiveni. Na můj dotaz, kolik je jich v Rusku, nebyli schopni odpovědět, protože celoruská astrologická společnost neexistuje. Ale odhadovali to na 2000 lidí, kteří se astrologií na různé úrovni zabývají.

Od pátku do neděle proběhlo na 25 přednášek a několik diskusí u kulatého stolu. Od pondělí do středy se pak konaly různé semináře.

Není zde prostor, abych popsal všechny přednášky, takže se zmíním jen o několika. Především bych chtěl pochválit Sergeje Šestopalova, jehož přednáška mne zaujala nejen svým obsahem, ale i způsobem podání. Mluvil pomalu, důstojně a srozumitelně. Svou přednášku nazval Pokus o formulaci vzorce štěstí Herma Trismegista. Na první pohled to vypadá dosti podivně, můj kritický ascendent v Panně byl ve střehu, vždyť už jen popsat štěstí je značně obtížné, ale Sergej se tohoto úkolu zhostil se ctí. Řekl, že ti lidé jsou šťastní, kteří mají v rohových domech nativního horoskopu Venuši, Slunce a Jupitera. Ti smolaři mající rohových domech Marse a Saturna by měli být dle něj nešťastní. Přičemž ty šťastné nadefinoval jako optimisticky laděné, i v kritických životních situacích nepodléhající nadlouho chmurám. Zatímco například "saturnovci" vidí vše daleko pesimističtěji, podléhají snadno depresím a zveličují problémy. Podle Sergeje Šestopalova je Venuše malé štěstí, Slunce střední štěstí a Jupiter velké štěstí. Mars je pak zase malým neštěstím a Saturn velkým. Dokládal své teze na různých horoskopech, např. zmínil jupiterovsky laděného, chudého leč šťastného dělníka, schopného se radovat z maličkostí a jako protiklad zmínil horoskop bankéře se Saturnem v prvním domě nativního horoskopu, který ač mladý, zdravý a bohatý, s fungující rodinou se často ocitá v depresích a ve smutku. Po přednášce se samozřejmě rozpoutala bouřlivá diskuse, ve které jsme si ujasnili, že tyto formulace zjednodušují realitu a že hodně záleží na síle planet ve znameních a na jejich dalších vazbách s ostatními tělesy horoskopu.

Další výrazná osobnost, která mne na první pohled upoutala, byla Karen Dilanjanová, prorektorka Akademie světové astrologie a metainformací, prezidentka Ligy nezávislých astrologů a členka korespondentka Ruské akademie společenských věd. Tato mimořádně agilní a energická dáma totiž dávala po celou konferenci o sobě vědět tím, že jakmile se jí něco nelíbilo, hned se dotazovala a doplňovala přednášejícího svými poznatky. Také její přednáška Filosofie a metody západní astrologie měla velmi dobrou teoretickou úroveň.

Silnou osobností na ruské astrologické šachovnici je Michail Levin rektor Moskevské astrologické akademie, který svou přednáškou Analýza historie USA a prognóza jejich vývoje na nejbližší století posluchače uchvátil a mne překvapil, jelikož použil k úvahám svůj a dlužno říci originální horoskop USA. Inu má ascendent ve Vodnáři ( Tedy Michail Levin ne USA ). Později se ke mně dostaly i jím rektifikované horoskopy Ruska a jeden je až z času Novgorodské Rusi z roku 862 !

V průběhu těch tří dnů zazněly ještě velmi zajímavé přednášky o tibetské astrologii od V. Inšakova a také o indické astrologii od B. Bojka.

Výzkumu očních chorob byla věnována přednáška R. Zacharjana a N. Zverevové, velmi užitečná byla přednáška astrologa z dálného východu O. Fomičeva o horoskopech nejvýznamnějších ruských akcií a pokus o odhad jejich kurzů v následujících měsících.

Moskva

V Petrohradě jsme se zdrželi 8 dnů a pak jsme zareagovali na pozvání známého moskevského astrologa Nikolaje Stračuka, který je hlavou Vyšší školy klasické astrologie. Jeho pobočník Jevgenij Volkoncev nám v Moskvě zařídil slušné ubytování a provázel nás po celou dobu pobytu. Ukázalo se, že má podobný osud jako já. Pochází z dálného východu až od japonských břehů a do Moskvy přišel studovat, aby zde posléze zůstal. Já jsem přišel z dálného východu naši republiky - z Ostravy - do Prahy studovat a také jsem zde zakotvil. Navíc jsem zjistil, že Jevgenij používá naprosto stejný astrologický program Solar Fire a dokonce i honoráře za konzultace jsou podobné!

Ze zákulisí jsem se dozvěděl od Jevgenije, že v minulých letech v Rusku "zuřil" boj o moc v astrologických kruzích a teprve v letošním roce, konkrétně 8. února se usneslo devět čelních představitelů ruské astrologie ( většinou hlav různých škol a akademií ) na založení Svazu profesionálních astrologů. Patří mezi ně již výše zmiňovaní Sergej Šestopalov, Michail Levin, Karen Dilanjanová a Nikolaj Stračuk. Dále Boris Bojko rektor Akademie světové astrologie a metainformací, Felix Veličko šéf Školy vědecké astrologie, Pavel Globa hlava Školy avestské astrologie, Vladimír Kopylov vydavatel časopisů Astrologie a Astrolog a Vladimir Inšakov prorektor Akademie světové astrologie a metainformací.

Cílem vzniklého Svazu profesionálních astrologů bude povýšit astrologii na uznávanou vědu, která bude přinejmenším na úrovni společenských věd, dále bude řešit vztahy astrologie ke společnosti, k církvi a ke vědecké komunitě, také bude vydávat certifikáty začínajícím profesionálním astrologům, a to samozřejmě po složení zkoušek. Přičemž předseda Svazu profesionálních astrologů bude rotující funkcí, každý rok bude vládnout jeden z těchto devíti astrologů.

Závěr

Z Ruska jsme odjížděli s vesměs velice příjemnými dojmy jak z navštívených měst tak ze setkání s ruskými astrology. Odvezli jsme si také astrologické časopisy a knihy, které využijeme ve své astrologické praxi. Na půdě staroslavné Astrologické společnosti budu mít na podzim podrobnější přednášku o svém setkání s ruskou astrologií a čtenáři ASTRA jsou srdečně zváni.

Morální stav současné ruské společnosti dokumentuje tato příhoda - šli jsme v Petrohradě po Něvské třídě a najednou vidíme dlouhou frontu. V duchu si říkám a je to tu, přišly boty nebo nějaké jiné nedostatkové zboží ! Jdeme podél té nekonečné fronty a asi po 1 km mi to už nedalo a ptám se jednoho člověka na co čeká. A on mi lakonicky sdělil, že se do Petrohradu po dlouhých letech vrátila vzácná ikona a všichni touží se jí poklonit !

Závěrem bych chtěl říci, že mne Sjednocené astrologické fórum na Něvě neohromilo rozsahem - např. na konferenci Americké federace astrologů v Las Vegas se přednášelo po celý týden paralelně v 17 sálech , ale přátelským přijetím a solidní úrovní všech zúčastněných.

Připravil Ing. Richard StříbnýIng. Richard Stříbný, Nerudova 39, 118 00 Praha 1, tel: 604 506 098, 241 441 141, skype: zrozenec , e-mail: richard@stribny.cz
Design by Vanavi.com
Doporučujeme: Astrologická společnost ČR