Indická astrologie - mýty a realita

Indická astrologie - mýty a realita

Ing. Richard Stříbný

Úvod

V polovině devadesátých let jsem měl na Radiožurnálu vysílání, ve kterém jsem propagoval astrologii a odpovídal na dotazy posluchačů. Jedna z otázek směřovala k mému názoru na indickou astrologii. Popravdě jsem musel odpovědět, že s ní nemám žádnou praktickou zkušenost a citoval jsem pouze výňatky z jedné pro indickou astrologii fundamentální knihy - Brhat Jataka od staroindického mudrce Varaha Mihiry, jejíž samizdatový překlad jsem vlastnil. Upřímně řečeno jsem byl nejen z této knihy, ale i z tajemných zpráv okolo takzvaných jeskyní s knihovnami palmových listů, na kterých mají napsány podrobné osudy všech zrozenců, kteří do nich vstoupí, dosti zmaten. A co se nestalo. Tuto relaci poslouchal velmi zvídavý podnikatel s příznačným jménem Anděl a ten nelenil, po skončení pořadu mi zavolal a domluvil si se mnou schůzku. Řekl mi, že jeho touhou bylo spatřit Indii a setkat se tam s duchovními lidmi, s věštci a s astrology. A jelikož to je člověk rozhodný a ne lakomý, pojal následující expedici velkoryse - zaplatil cestu s plnou penzí také našemu přednímu indologovi, který mu rovnou překládal výklady různých věštců. Vyrazil na místa, která jsem mu doporučil, avšak výsledek nesplnil jeho očekávání. Většinou se setkal s lidmi, kteří se ho důkladně vyptali na různé věci a tytéž mu pak sepsali jinými slovy. Ba co více, ukázalo se, že mu leckde dali sjetiny z počítače - tedy jakýsi indický "astro flash " - počítačem vyložený horoskop, který je v západních zemích dostupný za malý obolus. Také můj známý, režisér Viliam Poltykovič, který byl v Indii mnohokrát, tam navštívil různé astrology, avšak jejich výklad také nebyl nijak zázračný, byl na úrovni standardního výkladu západního horoskopu.

Setkání s indickými astrology

Svého prvního indického astrologa jsem potkal v roce 1999 v Singapuru, jmenoval se Jamal a měl v nákupním Paradiz centru krámek s literaturou. Když spatřil, že si chci koupit astrologickou literaturu, hned se dal se mnou do řeči a po zjištění, že jsem český astrolog, mi doporučil fundamentální dílo klasika indické astrologie Bangalore Venkata Ramana How To Judge Horoscopes I, II, ze kterého dodnes čerpám při svých úvahách. Jamal na mne působil jako skromný a slušný chlapík, o indické astrologii hovořil zasvěceně, avšak na mé pochybnosti o správnosti definic indických znamení zvěrokruhu odpovídal nechápavým úsměvem... Asi v tom smyslu, jak můžu pochybovat o tak zásadních věcech, navíc popsaných v pro Indy posvátných starých knihách.

Dalších několik indických astrologů jsme potkali s kolegou Zdeňkem Bohuslavem v roce 2000 na kongresu Americké federace astrologů v Las Vegas. Jedničkou mezi nimi byl bezesporu Dr. Paresh Dani, který mi dal svůj propagační materiál, na kterém je vyfotografovaný s indickým premiérem, s ministry a s dalšími čelními osobnostmi Indického státu. A ty tituly ( ! ) - držitel zlaté medaile, ředitel Nadace Vaidik Vastu, prezident Mezinárodní rady pro astrologicko-okultní studia v Haidarabádu, prezident Mezinárodní asociace chiromanticko-okultních věd a Mezinárodní akademie holistické medicíny, výkonný ředitel Indické zdravotně-vzdělávací společnosti a vice prezident Bhartiya Jyotish Vigyan Sangathan. Dá se říci, že tento vskutku dosti ambiciózní chlapík , mluvil ve své přednášce hodně přesvědčivě o exaktnosti védské astrologie a její schopnosti předvídat jakékoliv přírodní pohromy, politické změny či udělat přesnou zdravotní diagnózu. Domnívám se však, že nacházel pozitivní odezvu ani ne tak v řadách odborné veřejnosti jako zejména u laických zájemců o tuto disciplínu, kteří již opouští módní vlnu psychologické astrologie a chtějí po tomto oboru lidského poznání konkrétnější výsledky. Myslím si, že okřídlené rčení : " Po bitvě je každý generálem " se v astrologii uplatňuje více než jinde a ani indická astrologie se v Las Vegas příliš nevyznamenala, mne osobně nepřesvědčila o svých praktických možnostech.

A tak jsem nakonec sám v lednu 2004 vyrazil za indickými astrology přímo do jejich domoviny. Vyzbrojil jsem se předem teoretickými poznatky o rozdílech mezi indickým a západním systémem, abych mohl lépe argumentovat, až se sejdu s lidmi ochotnými diskutovat. Podařilo se mi v průběhu ledna a února kontaktovat několik místních hvězdopravců a věštců působících v jižní Indii. Ale bohužel vždy jsem narazil na nepřekonatelnou hradbu jejich víry v neomylnost starých autorit, což mou vodnářskou duši dosti iritovalo a mnohdy jsem zřejmě argumentoval příliš vehementně jsa přesvědčen o své pravdě. Ještě nejvstřícnější se ukázal potulný bráhman a astrolog v jedné osobě jménem Rameswaram, který přátelsky diskutuje s každým na úpatí posvátné hory Arúnáčály. Nicméně i on nebyl ochoten, byť jen na chvíli připustit, že jejich zodiak je diskutabilní a při výkladu nepředvedl nic výjimečného.

Rozdíly mezi západní a indickou astrologií

Zásadní rozdíl je hned ve zvěrokruhu - my používáme tropický a oni siderický, který navíc vychází z chybné premisy kývavého pohyby precesní osy s maximem 27° ! Z úst západních vědců jednoznačně uslyšíme, že to je nesmysl, že osa precese opíše kruh za přibližně 26000 let ! Někde se v historii indické astrologie stala chyba a ta je, jak se v tuto chvíli zdá, zakonzervovaná na věky. Dlužno ještě pro pořádek dodat, že v Indii existuje několik škol a pro každou z těchto škol je tzv. ajanámša ( ayanamsha ) jiná, i když rozdíly nejsou velké ( max. 3° ), tak to stejně vnáší do systému zmatek. Prekérní přitom je, že definice našich a indických znamení jsou přibližně stejné, což západním duším zvyklým kategoricky posuzovat věci, připadá jako neřešitelný problém. Také jejich systém domů - ekvální, těžko obstojí před námitkami ze strany astrologů západní provenience. Stejně tak aspekty, které svými až třicetistupňovými orbisy budí nedůvěru a také fakt, že nezakomponovali do svého systému Urana, Neptuna a Pluta, bývá oprávněným terčem kritiky ze strany oponentů indického systému.

Na druhou stranu jim nelze upřít originální snahu rozškatulkovat a probádat každý zlomeček zvěrokruhu a přiřadit mu určitý význam. Také za staletí, co je indická astrologie používána rozpracovali tzv. systém jóg, tedy propojení mezi dvěma a více vládci jednotlivých domů horoskopu a jejich skutečnou přítomností v určitých domech, což jim umožní již při letmém pohledu do nativního horoskopu provést výjimečně dobré kombinace. Např. pro které povolání nebo pro kterou oblast umění má daný zrozenec vlohy...

Praktický příklad rozdílného výkladu

Jako příklad, který podle mého soudu oprávněně vzbuzuje podezření, že náš zodiak je správný a ne indický, uvedu horoskop Marlona Branda, jehož údaje jsou jak ve sbírce Heinricha Taegera tak v databázi Lois Rodden. Zakreslíme-li horoskop tradičním západním stylem, vidíme "ohnivého" zrozence s ascendentem ve Střelci, s novoluním v Beranu a s velkým ohnivým trigonem. Tedy takového, jak jej známe nejen z filmového plátno, ale i z životopisu. Je o něm známo, že byl velmi odvážný, vášnivý a tvrdohlavý. V indickém pojetí se však rázem stane člověkem "vodním", jelikož se ohnivý trigon posune v důsledku ajanámši do vodních znamení ! Výsledkem by byl snivý mystik a ne muž činu, ženoucí se za úspěchem, za ženami a za slávou, kterým po většinu života byl. Vskutku si to umím těžko vysvětlit...

Pokus o vysvětlení jak mohou oba systémy paralelně fungovat

Celá léta mi "vrtalo" hlavou jak je možné, aby oba systémy byly používány po tisíciletí s tak rozdílnými premisami, až mne jednoho dne ( Uran mi tranzitoval přes Slunce ve Vodnáři ) napadlo, že vlastně popis významu astrologických domů vychází z analogií znamení bez zjevné prostorové souvislosti a zda tedy není možné, aby se každý systém s racionálním počátkem automaticky "nakonfiguroval" právě do dvanácti úseků s určitými kvalitami analogickými znamením zvěrokruhu ! Pak by to mimo jiné vysvětlovalo funkčnost tzv. karmických domů, jejichž počátek je ve vzestupném lunárním uzlu nebo funkčnost siderického zodiaku. A i ten v posledních létech tak diskutovaný Věk Vodnáře by pak byl touto úvahou podpořen !

Závěr

Na své dosud poslední cestě po Indii se mi podařilo získat něco jako byla Rossetská deska pro Champoliona, která mu usnadnila dešifrovat hieroglyfy. Touto věcí je kniha slavného indického astrologa Bangalore Venkata Ramana - Notable Horoscopes, ve které vykládá krůček po krůčku horoskopy známých a slavných lidí, a to nejen v Indii, nýbrž i na západě. Jsou to například A.Hitler, F.D. Roosevelt, A.Einstein, H. Ford, G.B. Shaw a další. Tato knížka naznačuje, že Indové jsou schopni i za pomoci svého systému vyložit velmi dobře jakýkoliv horoskop. Přispívají k tomu tato fakta - jednak se příliš nemění pozice v domech a jednak nekladou přílišný důraz na výklad pozic planet ve znameních, soustředí se zejména na vazby mezi domy a jejich vládci. Výsledek sice gifsex.blog neobsahuje nějaké zázračné závěry ve stylu knihovny palmových listů, ale je na velmi slušné úrovni.

Nicméně milovníci záhad a tajemství mohou neustále snít o zapadlých jeskyních a koutech rozlehlého indického subkontinentu, kde se skrývají palmové listy s jejich horoskopy, na nichž se nachází nejen jejich jméno, ale také přesný průběh jejich minulého a budoucího života...Ing. Richard Stříbný, Nerudova 39, 118 00 Praha 1, tel: 604 506 098, 241 441 141, skype: zrozenec , e-mail: richard@stribny.cz
Design by Vanavi.com
Doporučujeme: Astrologická společnost ČR