Svět a Česká republika v roce 2006

Svět a Česká republika v roce 2006

připravil Ing. Richard Stříbný

Leden

Nejvýznamnější mundánní konstelací ( platnou pro celý svět ) bude kvadratura mezi Jupiterem pohybujícím se ve znamení Štíra a Neptunem, který se již léta pohybuje znamením Vodnáře. Výsledkem pak mohou být nadměrné dešťové či sněhové srážky ( zejména ve druhé polovině měsíce ), šířit se budou počítačové i biologické viry. Infekce mohou přerůst v epidemie. Ve třetí lednové dekádě mohou přijít v určitých částech světa záplavy. Mezi 26. a 28. lednem může dojít i k zemětřesením, sesuvům půdy nebo k závalům v dolech, vyloučeny nejsou ani pokusy o politický převrat. ( Slunce s Merkurem v opozici na Saturna ).

Nejdůležitější konstelace specificky ovlivňující dění v naší republice bude trigon tranzitujícího Jupitera na svou pozici v horoskopu republiky, což by mělo vést k posílení našich politických i ekonomických vazeb se zahraničím. Pokračující příliv investic ze zahraničí by měl posilovat kurz naší měny.

V první půli ledna přechází Saturn přes Neptuna republiky, a to naznačuje potíže levicových stran našeho politického spektra, preference by mohli ztrácet hlavně komunisté.

Únor

První polovina února bude z pohledu mundánní astrologie a tentokráte i pro nás dosti dramatická. Může dojít k prudkým zvratům počasí s následnými záplavami, v prvním únorovém týdnu jsou pravděpodobné požáry, výbuchy, násilné trestné činy zneklidňující i naši veřejnost. Ve světovém měřítku mohou řádit přírodní i teroristické živly. ( Merkur konjunkce Neptun v kvadratuře s Marsem ).

Na našem území bude také mezi 4. a 12. únorem "horko", na naši republiku budou totiž působit mimořádně dramatické konstelace, které dávají tušit vraždy, loupeže, havárie v hromadné dopravě ( i v letecké ) a také v průmyslu. V předvolební atmosféře se budou vytahovat na světlo jak nejrůznější pomluvy tak skutečné prohřešky vlivných osobností.

Druhá půle měsíce by měla být klidnější.

Březen

Ve druhé březnové dekádě se Jupiter vrací do obtížné vazby s Neptunem a díky tomu tu bude opět zvýšené riziko záplav, šířit se budou zase počítačové a biologické viry, infekce mohou přerůstat v epidemie. Napětí mezi těmito dvěmi planetami však také poukazuje na nepříznivý vliv nejen různých falešných věrozvěstů ale i kněží různých náboženství rozdmýchávajících neporozumění mezi národy s rozdílnou kulturou a vírou. Tato planetární vazba je o to nebezpečnější, že se dostává do horoskopu astrologického Nového roku ! Ten správný okamžik pro oslavy jeho příchodu je pondělí 20. března ( "Silvestra" můžeme slavit v neděli 19. března ), kdy v 19 hod 25 min 31 sek SEČ vstoupí Slunce na své pouti ekliptikou do Jarního bodu ( 0° znamení Berana ) a tento okamžik dá celému světu nový impuls, který ovlivní následujících 12 měsíců ! Z horoskopu sestaveného pro tento okamžik je možno vyhodnotit, že lidé budou s neobyčejnou chutí cestovat a sportovat. ( Velký ohnivý trigon mezi Sluncem v Beranu, Lunou ve Střelci a Saturnem ve Lvu ). Na mnoha místech světa pokvete "volná láska", kdy se lidé nebudou hrnout do manželských svazků a budou žít spíše nespoutaně ( Venuše v konjunkci s Neptunem ve Vodnáři v trigonu s Marsem v Blížencích ). Avšak poškozený Jupiter ve Štíru ( v kvadrátu s Neptunem ) může potrestat ty, kteří budou žít příliš promiskuitně šířením pohlavních chorob ! A lidstvo pak nebude strašeno pouze ptačí chřipkou, ale i jinými podobně nebezpečnými epidemiemi.

Duben

Mundánní konstelace jsou převážně harmonické, lidstvo by mělo lépe spolupracovat než v jiných měsících tohoto roku.

Koncem března a na počátku dubna se dostane tranzitující Uran do harmonického spojení s Merkurem republiky, a to by nám mělo zajistit prosperitu v průmyslu, vyznamenat by se měla naše věda a technika. V té samé době se však Saturn zastaví v obtížné vazbě na Slunce republiky, což může ochlazovat počasí i náladu obyvatelstva.

Také v druhé půli dubna by měl náš stát velmi slušně prosperovat a mít velmi dobré vztahy se zahraničím. Můžeme přitáhnout další významné investice. ( Tranzitující Jupiter v trigonu s Jupiterem republiky ).

 

Květen

Koncem dubna a v první polovině května může lidstvo vyrvat přírodě její další tajemství, vyznamená se věda a technika, která umožní lidstvu účinně bojovat proti zákeřným nemocem a světlo světa spatří vynálezy, které posunou hranice lidských možností. ( Jupiter trigon Uran ).

Náš stát by měl slušně prosperovat ( Jupiter přechází přes Merkura republiky ), ale mezi 14. a 18. květnem mohou přijít vraždy, násilné trestné činy, řádění přírodních i kriminálních živlů, vyloučeny nejsou ani havárie v hromadné dopravě ( i letecké ) či v průmyslu.

Červen

Nejvýznamnější mundánní konstelací je kvadratura mezi Jupiterem ve Štíru a Saturnem ve Lvu, která naznačuje rozevírání sociálních nůžek mezi bohatými, ekonomicky vyspělými státy a třetím světem, který bude útočit na výdobytky bohatých zemí nevybíravými prostředky. Hlavně ve druhé půli měsíce může očekávat svět vlnu politických i pozemských zemětřesení.

Tentokráte dostaneme plný zásah i my, v astrologickém "závětří" rozhodně nebudeme ! V okamžiku, kdy bude tato kvadratura exaktní, bude totiž ve hře Neptun v horoskopu republiky, na kterém bude stát tranzitující Saturn a tranzitující Jupiter bude na něj v kvadratuře. A jelikož zrovna v červnu nás čekají volby, máme se vskutku na co těšit ! Vypadá to, že levice - zejména ta krajní - nebude mít na růžích ustláno, její výsledky budou slabší než by napovídaly předvolební preference. Buď jak buď volby mohou být tentokráte doprovázeny zmatky a podvody, výsledky budou zpochybňovány a nemusí vnést jasno do dalšího období. Vládní koalice se bude rodit zřejmě dosti obtížně.

21.června ve 14.26 min SELČ vstupuje Slunce do znamení Raka a dochází tak k letnímu slunovratu. V horoskopu sestavenému pro tento okamžik se nachází mimořádně obtížné a dramaticky působící konstelace. Planety vytvoří takzvaný poloviční kosmický kříž ( Mars v konjunkci se Saturnem ve Lvu v kvadraturách s Jupiterem ve Štíru a s Lunou v Býku ). V nejbližším čtvrtletí tak může být ochromena světová ekonomika negativními politickými jevy a přírodními pohromami enormních rozsahů.

Červenec

Naše politická scéna může být dosti rozhádaná a nalézt rozumné kompromisy ku prospěchu občanů bude pro ni dosti obtížné. Pravděpodobné je deštivější počasí. ( Tranzitující Jupiter v kvadratuře s Neptunem republiky ). V červnu a v červenci bude Jupiter z pohledu geocentrického prakticky stát na jednom místě, bohužel pro nás dosti nešťastném , takže se můžeme dočkat srážkových extrémů, infekcí a také zloději budou trhat rekordy.

Srpen

V jeho druhé půli budou působit současně dvě významné mundánní konstelace. V té první se opět ocitne Jupiter v harmonické vazbě s Uranem, což povede k vynikajícím výsledkům vědy a techniky v boji s odvěkými lidskými problémy. Paralelně však bude opozici Saturn ve Lvu s Neptunem ve Vodnáři, což naznačuje boj mezi konzervativními a liberálními politickými proudy.

Na naší politické scéně by se mohlo blýskat na lepší časy a mohlo by dojít k uzavření rozumných dohod ku prospěchu občanů.

Září

V jeho druhé polovině se dostanou - naštěstí již na dlouhou dobu naposledy - do kvadratury Jupiter s Neptunem, takže ve světě může dojít k šíření biologických i počítačových virů, řádit může vodní živel.

Konstelace pomalých planet specificky působící na dění v našem státě jsou vcelku příznivé a měly by nám zajistit prosperitu ekonomickou i dobré mezinárodní vztahy. Soudy by měly rozhodovat spravedlivě a vylepšovat svou pověst. ( Tranzitující Jupiter v trigonu na svou pozici v horoskopu republiky ).

23. září v 6.03 hod SELČ vstupuje Slunce do znamení Vah a dochází tak k podzimní rovnodennosti. Následující čtvrtletí by pak mělo přinést pozitivní impulsy světovému mírovému procesu, lidé by měli spolu dobře komunikovat a být tolerantní k názorům druhých. Horoskop podzimní rovnodennosti je vcelku hezký až na přesnou kvadraturu mezi Jupiterem a Neptunem, která varuje před náboženským fanatismem a vybízí lidstvo, aby bylo obezřetné a pokusilo se bránit virovým epidemiím .

Říjen

To bude pro naši republiku po červnu nejobtížnější měsíc, kdy může u nás dojít k jevům, které rozkolísají burzovní index a kurz naší měny nevídaným způsobem ! Možné jsou i havárie v průmyslu ( také v elektrárnách ) i v dopravě velkého rozsahu s mimořádnými škodami materiálními i na lidských životech ! Pravděpodobné jsou požáry, výbuchy, které zanechají za sebou neblahé ekologické následky. Možné jsou rovněž násilné trestné činy ( i s teroristickými úmysly ). To platí zejména pro druhou polovinu října, kdy tyto astrologické konstelace jsou nejpřesnější.

Listopad

I tento měsíc nebude jak z hlediska mundáních konstelací tak s ohledem na tranzity vůči planetám v horoskopu republiky nějak klidný. Lidstvo dostane zabrat ! A lze jen doufat, že poklidnější horoskop podzimní rovnodennosti zmírní dopady zatmění Slunce z října 2005. Naše ekonomika bude spíše stagnovat. ( Tranzitující Jupiter v kvadratuře se Saturnem republiky ).

Prosinec

2. až 4. , 15., 21. a 22. prosince budou ve hře obtížné vlivy Uranovy, za kterých obvykle dochází k dramatickým jevům, při kterých selhává technika a díky tomu přichází havárie v dopravě a v průmyslu. V těchto dnech mohou také řádit přírodní i teroristické živly.Ing. Richard Stříbný, Nerudova 39, 118 00 Praha 1, tel: 604 506 098, 241 441 141, skype: zrozenec , e-mail: richard@stribny.cz
Design by Vanavi.com
Doporučujeme: Astrologická společnost ČR