Příspěvek astrologie k volbě studijních oborů a povolání

Příspěvek astrologie k volbě studijních oborů a povolání

V měsíci září vždy prochází Slunce na své pouti ekliptikou znamením Panny a obvykle se v něm pohybují také jeho souputníci Merkur a Venuše, kteří se od něj příliš nevzdalují. A právě znamení Panny ( a analogický šestý dům horoskopu ) má bezesporu co říci k volbě povolání či k výběru vhodných studijních oborů. Panna je znamení oddělující zrno od plev a ne nadarmo je v lidském těle analogií střevního traktu, který vykoná spousty užitečné práce, která však není na první pohled viditelná.

Zkušený astrolog je schopen poradit rodičům již pár minut po narození potomka, k čemu má tento jedinec vlohy, jak jej vychovávat a kam jej směrovat . Relativně snadno vyhodnotí, zda se jedná o zrozence spíše technického či humanitního zaměření a doporučí pak kroužky a studijní obory specificky vhodné pro jeho rozvoj a následný profesní úspěch.

Jak astrolog při vyhodnocení určitých vloh nebo talentů postupuje ?

V první řadě je nezbytné se synteticky zamyslet nad tím, kdo to vstoupil na pozemskou pláň a vyhodnotit celkovou úroveň tohoto jedince a mimo jiné zjistit rozložení planet v určitých živlech. Má-li člověk převahu planet v ohnivých znameních ( Berana, Lva a Střelce ) pak má většinou vášnivou a aktivní povahu, která nalezne uspokojení v oborech vyžadujících odvahu, rozhodnost a vůdcovské kvality. Má-li však obsazena zejména zemská znamení ( Býka, Panny a Kozoroha ), pak může dosáhnout úspěchu v povoláních náročných na vytrvalost, spolehlivost a praktičnost. Když se v horoskopu daného zrozence vyskytují planety převážně ve vzdušných znameních ( Blíženců, Vah a Vodnáře ), měli by ho rodiče směrovat k oborům vyžadujícím bystrost, vnímavost a asertivní chování. Převaha obsazených vodních znamení ( Raka, Štíra a Ryb ) zase dává vlohy pro obory vyžadující empatii, obětavost a sociální cítění.

Po úvodním zamyšlení se nad živlovým rozdělením planet v osobním horoskopu by měl následovat rozbor takzvaných pracovních domů, kterými jsou dům šestý, dům desátý a také domy druhý a osmý. Dům šestý naznačuje vlastní pracovní výkonnost, pracovní podmínky a eventuální podřízené. Desátý dům vypovídá o dispozicích pro určité obory a pro úspěch ve společnosti. Druhý dům pak poukazuje na možné zisky a naznačuje odkud budou pramenit finance. Z osmého domu pak lze usuzovat na obchodní zdatnost při správě svěřeného majetku, využití úvěrů, hypoték a půjček.

Rodiče obvykle řeší problém - " Je můj potomek studijní typ ? Mám jej poslat na školu či do praktického oboru ? Má na to, aby vystudoval vysokou ? Má vlohy pro umění ? " I tady může astrologie bezesporu přispět. O inteligenci daného jedince vypovídá hlavně pozice Merkura a obsazení třetího či devátého domu. Je-li Merkur dobře zakomponován do struktury horoskopu, obsazení třetího a devátého domu významné, pak to je horoskop člověka s vysokým inteligenčním kvocientem, který má skvělé studijní vlohy. A ten, kdo mé ve svém nativním horoskopu silně obsazená vodní znamení či dobře postavenou Lunu, Venuši a Neptuna, má zase umělecký talent a vysoký emoční kvocient.

 

Konstelace v nativním horoskopu naznačující talent pro určitou činnost

Administrativní schopnosti

silný Merkur, obsazení Panny

Advokát

Merkur v harmonickém aspektu s Jupiterem, zdůrazněné Váhy, Merkur ve Lvu v 10. domě, Merkur konjunkce Saturn ve vztahu k 10. domu

Anarchista

Poškozený Uran a Neptun ve vztahu ke Střelci, Lvu a Vodnáři

Archeolog

Uran v 10. domě ve vazbě na Merkura, Saturn ve Štíru ve významné pozici

Architekt

silné obsazení Vah, silný Saturn ve vztahu k pracovním domům, Býk v 10. domě, Merkur v dobré vazbě s Venuší, Lunou či Jupiterem

Asketa

Saturn ve spojení s 5. domem "dusí" Venuši či Marse nebo v obtížné vazbě s prvky ve Štíru

Astrolog

aspekty Merkur - Uran, Luna - Uran, Slunce - Uran

Saturn, Uran v 9. a v 3. domě

silné obsazení Lva, Panny, Štíra a Vodnáře

Jako příklad talentu pro astrologii uvádím horoskop Jeana Baptisty Morina, který má Merkura v konjunkci s Uranem ve Vodnáři a Lunu v Rybách v trigonu na Neptuna v Raku. Takže se jedná o zrozence velmi inteligentního, nekonvenčně myslícího a zároveň empatického a obdařeného bohatou fantazií. Ne nadarmo si jej vybrali jako svého poradce kardinálové Richelieu a Mazarin, také byl lékařem a matematikem.

Astronom

Podobné jako astrolog, avšak více země a saturnských vlivů

Bankéř ( ekonom )

Silný Jupiter ve vztahu k 1., 2., 8. a 10. domu a ve vazbách na Merkura, Venuši a na Slunce

zdůrazněné znamení Býka a Raka

Básník

velké napětí Luny, významné obsazení vodních znamení

napětí mezi city ( Luna, Venuše, Neptun ) a vášní ( Mars, Slunce a Jupiter )

Cestovatel

Silné obsazení Střelce, Raka a Vodnáře zejména Sluncem, Lunou a Marsem

Detektiv

Silné obsazení Štíra, zejména pak Merkurem v 10. domě či 6. domě ( nebo Plutem )

Diplomat

Dobře aspektovaný Merkur, silný Jupiter

Merkur v Býku, v Kozorohu, ve Vahách , nepoškozený Jupiter ve Lvu, Střelci a Vahách

Duchovní představitel

dobře a silně obsazený 9. dům, je-li současně nepoškozena Marsem, Saturnem a Uranem

Jupiter silný ve spojení s 9. anebo 10. domem

Elektrotechnik ( softwarový inženýr )

Silný Uran, výrazné obsazení Štíra a Vodnáře v pracovních domech

Finančník

Merkur, konjunkce Jupiter nebo Mars v 2., 5., 8. a 10. domě

Venuše či Jupiter v Býku nebo v Raku

Génius ( podle Flambarta )

větší počet aspektů mohou být i napěťové

silné obsazení rohových domů

významné vazby Urana a Neptuna s osobními planetami

Herec

silná Luna, vazby Venuše - Merkur

vášeň v projevu - silná Venuše a Mars

zdůrazněné znamení Vah, nejlépe v aspektu s planetou ve Lvu

Hráč

Silný Merkur, výrazné obsazení Blíženců, Lva, Střelce a Vodnáře

štěstí ve hře - dobře aspektovaná Venuše, Jupiter a Uran ve spojení s 5.,8. a 2. domem

Hudební nadání

Silná Venuše a Neptun v rohových domech

Venuše v aspektu s ascendentem, Sluncem, Lunou a Neptunem

zdůrazněné znamení Býka nebo Vah ( slabší )

zdůraznění vodních znamení zejména pak Raka

silný Merkur či Blíženci - klávesové nebo strunné nástroje

Jasnovidec

Silný vliv Neptuna, poškození i harmonické aspekty Slunce nebo Luny s Uranem či Neptunem

silné obsazení vodních znamení

Neptun v 1., 8., 9., 10. a 12. domě

Kovář

silný Mars, obsazení Berana a Štíra

Lékař

významné pozice Merkura, Marse a Urana

silné obsazení Berana, Panny, Raka, Štíra

Jupiter v Panně v 10. domě

Literát

zdůrazněné znamení Blíženců, silný Merkur ve spojení s 3., 6., 9. a 10. domem

silná Panna

Lupič

silný Mars v obtížných vazbách s Merkurem a s Venuší

Malíř

silná Venuše v rohových domech nebo v Býku či ve Vahách

zdůraznění 1. kvadrantu horoskopu

vodní znamení a pozice Neptuna také výrazně přispívají

Jako příklad zde uvádím horoskop Salvadora Dalího, která má Slunce, Merkura, Venuši a Marse ve znamení Býka. Luna, která vládne jeho horoskopu, stojí v konjunkci s M.C. - bodem klíčovým pro kariéru - a je přitom svázaná s Neptunem.

Matematik

silný Merkur - Beran, Váhy, Kozoroh

vazby Merkura s Marsem, Saturnem a Uranem

silný 3., 9. a 10. dům obsazený Merkurem, Marsem, Saturnem či Uranem

Mystik ( duchovně založený jedinec )

dominantní vliv Neptuna a Urana ve vazbách na osobní planety v rohových domech

Notář

Silný vliv Merkura, Jupitera a Saturna ve vztahu k pracovním domům

Obchodník

Dominantní vliv silného Merkura v rohových domech

zdůrazněný 2. a 8. dům Sluncem, Venuší a Jupiterem

Politik

lidový politik - Luna

silný vliv Lva, Vah a Kozoroha

ohnivá znamení v 9. a v 10. domě

Saturn ve Lvu v 10. domě

Jako příklad uvádím horoskop bývalého presidenta USA Billa Clintona, který má Slunce ve znamení Lva, ascendent, Marse, Venuši, Jupitera a Neptuna ve znamení Vah a Saturn je ve Lvu v desátém domě. Takže to je jedinec charismatický, schopný lidem říkat to, co chtějí slyšet a mající přitom na zřeteli vytčené cíle, kterých chce dosáhnout.

Psycholog

Merkur spojený s Neptunem a s pracovními domy

Řezník

Zdůrazněný Štír a zejména silný Mars ve Štíru v pracovních domech

Sochař

spojení Venuše, Luny a Marse v 1., 6., a v 10. domě

zdůrazněný Býk a Váhy

Sportovec

Zdůrazněná ohnivá znamení obzvláště Slunce, Mars, Merkur a Jupiter

konjunkce osobních planet s Marsem v 1. a v 10. domě

Starožitník

významně obsazený Rak, Panna a silný Uran v horoskopu

Tanečník

zdůrazněna vzdušná znamení Blíženců, Vah a také Štír

Učitel

silný Merkur a Panna spojená s pracovními domy

Voják

silný Mars, Beran a Štír spojený s pracovními domy

Vynálezce

Merkur v silné vazbě s Uranem

výrazný Vodnář spojený s 1.,3.,9. a 10. domem

V tomto krátkém článku není možné postihnout všechny obory lidské činnosti a laskavý čtenář nechť mi promine výrazy, kterým nerozumí. Tato stať je napsána pro ty, kteří se astrologií alespoň trochu zabývají. Astrologie je však naukou, kterou se může naučit téměř každý a Bohu dík již nestojí na složitých a zdlouhavých výpočtech, dnes horoskop vypočte za zlomek sekundy počítač a na astrologovi je, aby jej srozumitelně a správně vyložil. Pro ty, kteří se chtějí orientovat v této královské nauce, se otevírá začátkem října možnost studovat mnou a kolegou Zdeňkem Bohuslavem vedená Škola klasické astrologie. Otevíráme již pojedenácté 1.ročník jak prezenčního tak dálkového studia.

Závěrem bych chtěl podotknout, že osobní horoskop vypovídá pouze o výbavě, kterou dostal daný jedinec od planet do vínku, ale to, kam člověk s tou výbavou dojde ( a jaké zaměstnání např. zvolí ), není ve hvězdách, nýbrž v rukou člověka samotného.

připravil Ing. Richard StříbnýIng. Richard Stříbný, Nerudova 39, 118 00 Praha 1, tel: 604 506 098, 241 441 141, skype: zrozenec , e-mail: richard@stribny.cz
Design by Vanavi.com
Doporučujeme: Astrologická společnost ČR