Svět a Česká republika v roce 2008

Svět a Česká republika v roce 2008

připravil Ing. Richard Stříbrný

tajemník Astrologické společnosti ČR

Úvod

Již v úvodu je nutné lakonicky konstatovat, že pro svět by to měl být rok vcelku poklidný a stabilní ( trojnásobný trigon Jupitera v Kozorohu se Saturnem v Panně ), zatímco pro Českou republiku to zřejmě bude rok plný zvratů a komplikací, které naznačují konec relativně poklidných let, kdy se k nám hrnuly investice a ekonomika vykazovala velmi dobré výsledky. V následujících dvou letech nás hodně pozlobí rostoucí inflace, zdražování ve sféře školství, zdravotnictví a potravinářství, řádit budou zvýšenou měrou také infekční choroby, vodní živel a „tuneláři“. Na veřejnost mohou prosáknout utajované informace, které zásadně změní rovnováhu politických sil v naší vlasti ! ( Tranzitující Neptun konjunkce Uran republiky a opozice Luna republiky ). Neptunova role bude ještě zdůrazněna zatměním Slunce 1. srpna 2008, které bude v případě dobrého počasí viditelné okolo poledne i na našem území. Bohužel k němu dojde přesně na pozici Neptuna v horoskopu naší republiky, takže jeho role bude v naší společnosti zdůrazněna, a to nejen v pozitivním smyslu, ale také v negativní rovině. Pravděpodobně dojde k dějům, při kterých se vyvalí bahno nejen z podsvětí, ale také ze strany „horních 10 tisíc“ našeho obyvatelstva. Mělo by pak dojít k určité katarzi a k mravní očistě našeho národa ! Mezi léty 2011 až 2013 se tak můžeme stát standardními členy Evropské unie.

Již loni jsem svým studentům a také v různých médiích říkal, že zima 2007- 8 bude chladnější, jelikož Jupiter přejde z ohnivého Střelce do chladnějšího Kozoroha a stejně tak Saturn z ohnivého Lva do chladné Panny, třetí změna nastane v lednu 2008, kdy Pluto přejde ze Střelce do Kozoroha. Takže předpokládám, že by se oteplování planety mělo přinejmenším zpomalit ne-li úplně zastavit.

V důsledku těchto změn však ročník vín 2008 nebude zdaleka tak jiskrný a svěží jako byl ročník 2007 !

Leden

Do 24. ledna by to měl být pro nás i pro svět vcelku stabilní a poklidný měsíc. To, co bude v tomto období započato, by mělo vykazovat dlouhodobě pomalý, ale stálý růst ( 1. trigon mezi Jupiterem v Kozorohu a Saturnem v Panně ).

Mezi 26. lednem a 1. únorem pak dojde k pro nás v Česku velmi komplikovanému astrologickému ději, kdy se Merkur na své pouti ekliptikou zastaví přesně na pozici Urana v horoskopu republiky a v opozici na Lunu republiky. V důsledku toho lze u nás očekávat k ostrým politickým půtkám mezi vládnoucí garniturou a opozicí, kdy ve hře bude zejména ekonomická reforma a její dopad na obyvatelstvo. Možné jsou také velmi četné havárie v dopravě ( i letecké a železniční ), kolabovat mohou počítačové sítě ( i v bankách ). Může také dojít k loupežím za pomoci nejmodernější elektroniky a softwaru.

Únor

V prezidentských volbách dávám mírně větší šance současnému prezidentu Václavu Klausovi, ale spíše v druhém či ve třetím kole. Konstelace nemá rozhodně ideální, bude muset bojovat jako lev. Profesor Švejnar má vcelku slušné vyhlídky, rozhodně obstojí se ctí.

Tranzitující Jupiter vytváří sextil s Merkurem republiky, což naznačuje, že parlament může přijmout rozumné zákony založené na přijatelných dohodách téměř všech stran našeho politického spektra.

Březen

Koncem února a začátkem března bude Jupiter v opozici na svou pozici v horoskopu republiky, a to by mohlo přinést bolestivá rozhodnutí mezinárodních soudů, které budou stát naše daňové poplatníky nemalé peníze. Koncem března a začátkem dubna se dostane do velmi nepříjemné vazby na Marse republiky tranzitující Uran, což by nám mohlo přinést havárie v hromadné dopravě i v průmyslu. Naši sportovci i kriminalisté mohou být těžce zraněni v bojích se svými protivníky a dosažené výsledky nemusí odpovídat vynaložené námaze.

Duben

Koncem března a v dubnu bude již „úřadovat“ Neptun přecházející přes Urana republiky a vytvářejícího opozici na Lunu republiky. Je zde zvýšené riziko řádění vodního živlu, ovšem také živly kriminální se budou činit a překonávat rekordy. Může také dojít k vážným ekologickým škodám při úniku škodlivin z průmyslových závodů. Nebezpečná situace na našem území bude mezi 27. a 30. dubnem, kdy se k Neptunu přidruží disharmonickými vazbami i tranzitující Slunce a Merkur !

Květen

Úvodem a koncem května může ve světě dojít k zemětřesením s velkými materiálními škodami, možné jsou i sesuvy půdy či závaly v dolech ( Merkur, Slunce a Venuše v kvadrátech na Saturna ).

Červen

až 14. června lze očekávat prudké změny počasí doprovázené bouřemi a vichry. Pravděpodobné jsou i četné požáry a výbuchy ( Slunce s Venuší v kvadrátech s Uranem ).

Červenec a srpen

Tyto měsíce budou u nás pod velmi komplikovaným vlivem Neptunovým, za kterého lze předpokládat srážkové extrémy. Kombinace zatmění slunce na Neptunu republiky spolu s obtížnými tranzity Neptuna vůči planetám naznačuje střídání sucha záplavovými dešti, možné jsou také epidemie infekčních chorob či úniky škodlivin do pitné vody.

Může však také dojít k dějům, které naženou lidi do náruče levicových stran.

Září

Pro svět to bude vcelku stabilní měsíc, kdy by velmi dobré výsledky měly vykazovat zejména stavebnictví a strojírenství ( druhý trigon Jupitera se Saturnem ).

S výjimkou 10. až 12.9. to bude vcelku stabilní měsíc i pro naši republiku.

Říjen

Pro naši vlast nastává náročný čas, jelikož se opět projeví kvadrát tranzitujícího Urana na Marse republiky, doprovázený navíc opozicí Jupitera na svou pozici v horoskopu republiky, což může vést k ekonomickému poklesu, opět na scéně mohou být požáry, výbuchy a havárie v dopravě či v průmyslu. Naši sportovci a kriminalisté se ocitnou v nebezpečí zranění svými protivníky. Ohroženi na svých postech se mohou cítit čelní představitelé silových rezortů.

Listopad

Nejobtížnější mundánní konstelace ( platná pro celý svět ) se projeví koncem října a v první půli listopadu – a je to opozice mezi Saturnem v Panně a Uranem v Rybách, která může přinést neporozumění mezi Starým světem ( Evropa ) a Novým světem ( USA ).

Pro Českou republiku bude listopad 2008 neobyčejně těžkým měsícem, který nemusí nechat kámen na kameni ! Celá série disharmonických tranzitů naznačuje rozkol mezi politickými stranami a možný je rozpad spojenectví, podepsané úmluvy nemusí být dodržovány a k ekonomické a politické nestabilitě nemalou měrou přispějí neblahé děje v zahraničí. Možné jsou pravdu vážné katastrofy v dopravě ( i letecké ) či v průmyslu ( i v elektrárnách ). Obzvláště „vypečený den“ bude 11. listopad, kdy tranzitující Saturn bude v kvadratuře s Marsem republiky a tranzitující Mars bude v kvadratuře se Saturnem republiky ! Ovšem také 7. listopad ( Mars kvadrát Uran republiky ) a 18. až 21 .listopad ( Slunce s Merkurem v kvadrátech se Saturnem republiky ) nebudou nic moc. Ty konstelace nepůsobí samozřejmě jako hodinky, takže je tam tolerance +- 1 den. Máme se vskutku na co těšit ! Nicméně nechci šířit poplašné zprávy typu, že nám „zabijí císaře Ferdinanda“, ale situace je z astrologického hlediska vážná, nelze ji podceňovat.

Prosinec

Proti listopadu to je astrologická selanka a po předchozích dramatických konstelacích lze očekávat zklidnění a stabilizaci situace.

Ing. Richard Stříbný, Nerudova 39, 118 00 Praha 1, tel: 604 506 098, 241 441 141, skype: zrozenec , e-mail: richard@stribny.cz
Design by Vanavi.com
Doporučujeme: Astrologická společnost ČR