Horoskop duben 2021

Nejvýznamnější konstelace duben 2021

Z hlediska mundánních konstelací ( platných pro celý svět ) by to měl být měsíc, kdy lidstvo nabere dech a začne být aktivnější než tomu bylo doposud. Zejména první polovina tohoto měsíce by měla přát zahajování nových a odvážných projektů. Mezi 10. a 13. dubnem se bude znamením Berana pohybovat Slunce, Luna, Merkur a Venuše, což by mělo prohřát klima v přírodě i ve společnosti. Lidé se budou rádi seznamovat a nebudou chtít být sami. Ve třetí dubnové dekádě se zásadně mění kvalita času, jelikož ekliptikou budou postupovat Slunce, Merkur, Venuše a Uran znamením Býka a to přeje nákupům kvalitního zboží trvalejší hodnoty či investicím do nemovitostí. Konstelace specificky ovlivňující dění v naší republice nejsou příliš pozitivní a lze z nich usuzovat na váznoucí výběr daní na zvyšující se zadlužování. Zatímco svět se bude podle mého názoru celkem rychle proočkovávat a vzpamatovávat z následků pandemie, u nás může mnoho věcí váznout oproti pružněji reagujícím a progresivnějším státům.

1. - 6. duben bude ovlivněn na našem území přechodem Jupitera přes Urana republiky ve znamení Vodnáře a jeho opozicí na Lunu republiky ve znamení Lva. Vyznamenat se mohou naši vědci a technici, kteří mohou přijít s řešením dlouholetých problémů v oblasti internetového bankovnictví a v elektrické soustavě. Zatímco sféra informačních technologií bude dostávat pozitivní impulzy, služby a kultura na našem území může strádat. Uran bude v kvadrátu na Neptuna republiky, což nám může kromě četnějších loupeží přinést ekologické problémy a může nás pozlobit vodní živel.

8. - 9. duben astrologické klima se u nás vylepší, zabojovat mohou naši kriminalisté a sportovci ve střetnutích se svými protivníky ( Slunce trigon Mars republiky ). Na ekliptice se však utvoří v těchto dnech kvadratura mezi Marsem v Blížencích a Neptunem v Rybách, která může světu přinést řádění vzdušného a vodního živlu, leckde mohou být odhalena nová ložiska covidové nákazy.

13. - 14. duben Mars trigon Uran republiky, Merkur trigon Mars republiky a Slunce trigon Luna republiky povzbudí ty, kteří jdou za svými cíli odvážnými kroky.

15. – 17. duben tranzitující Saturn bude v kvadrátu s Merkurem republiky, což může na našem území brzdit dopravu zboží a zpomalovat toky informací. Světová ekonomika však těchto dnech bude mít díky trigonu mezi Marsem a Jupiterem příznivý vítr v plachtách.

18. - 23. duben Jupiter opozice Saturn republiky – váznout může výběr daní a stoupat mohou nečekané výdaje našeho státu.

24. - 26. duben Jupiter trigon Venuše republiky – díky této konstelaci by mohli být tvůrčí jedinci na našem území líbáni múzami a mohou vytvořit umělecká díla nadčasové hodnoty. Mundánní konstelace jsou však velmi dramatické ( trojkonjunkce Merkur, Venuše, Uran ve znamení Býka v kvadraturách na Saturna ve znamení Vodnáře ), za kterých lze očekávat výpadky rozvodných a počítačových sítí, leckteré firmy a banky se mohou dostat do potíží či vyhlásí bankrot, pravděpodobně dojde k rozkolísání burzovních indexů.

28. - 30. duben na našem území může panovat neklid v přírodě i ve společnosti, technika se může vymykat zpod kontroly své obsluhy. ( Tranzitující Merkur kvadrát Uran republiky ). Lze předpokládat zvýšenou četnost výpadků rozvodných i počítačových sítí, na našem území může také stoupat počet požárů a výbuchů.

Ing. Richard Stříbný, Nerudova 39, 118 00 Praha 1, tel: 604 506 098, 241 441 141, skype: zrozenec , e-mail: richard@stribny.cz
Design by Vanavi.com
Doporučujeme: Astrologická společnost ČR