Horoskop červenec 2021

Nejvýznamnější konstelace červenec 2021

Nejvýznamnější mundánní konstelací je návrat Jupitera ze znamení Ryb do znamení Vodnáře ( 28. července ), ve kterém setrvá až do 29. prosince tohoto roku. V důsledku toho lze v následujících měsících očekávat snížené úhrny srážek oproti předchozím měsícům. Jupiter pohybující se vzdušným Vodnářem opět podpoří liberální proudy společnosti a pozitivní impulzy mohou dostat akcie firem produkujících moderní technologie a to zejména ve sféře výpočetní a komunikační techniky. Vzpamatovávat by se mohlo letectví a kosmonautika, cestovní ruch a strojírenství či automobilový průmysl. Světlo světa mohou spatřit převratné vynálezy, které posunou lidstvo vpřed na poli technického pokroku.

Z astrologického hlediska lze doporučit cestování na dovolenou spíše po 9. červenci, jelikož v prvních červencových dnech bude na ekliptice panovat veliké napětí, za kterého mohou přijít dramatické děje v přírodě, na cestách i ve společnosti. Pravděpodobné jsou výbuchy sopek, zemětřesení, prudké bouře či železniční a letecká neštěstí.29. června až 5. července se na ekliptice vytvoří poloviční kosmický kříž mezi Marsem ve znamení Lva, Saturnem ve znamení Vodnáře a Uranem ve znamení Býka ( 4.7. se ještě připojí Luna ) a výsledkem mohou být extrémní děje v přírodě i ve společnosti, řádit mohou živly přírodní i teroristické. Vyloučit nelze zvýšenou četnost havárií v dopravě ( i v hromadné ) nebo v průmyslu, kolabovat mohou počítačové i rozvodné sítě. Ten kdo může, by měl vyrazit na cesty ať po vlastní ose či letecky dříve či později než v tomto časovém rozmezí.

6. až 8. červenec – Venuše opozice Saturn a kvadrát Uran, Merkur kvadrát Neptun – to je kvalita času, za které může panovat nevlídné klima v přírodě i v mezilidských vztazích.

10. až 20. červenec – mundánní konstelace jsou harmonické, astrologická situace se vystříbří a v přírodě i ve společnosti by mělo zavládnout pohodové a spíše teplé klima. Lidé by měli spolu přátelsky a uvolněně komunikovat, nuda nebude na pořadu dne. 19. a 20. července však tranzitující Mars ve znamení Lva vytvoří opozici na Urana republiky ve znamení Vodnáře, což na našem území může přinést havárie či násilné trestné činy, které pobouří naši veřejnost. Kolabovat mohou rozvodné a počítačové sítě, možné jsou prudké bouře, požáry a výbuchy.

21. až 30. červenec převažují harmonické mundánní konstelace i ty specificky ovlivňující dění na našem území a vytváří kvalitu času vhodnou nejen pro rekreaci, ale to pro důležitá jednání či pro podpisy významných smluv.

31. červenec až 4. srpen – pro svět to jsou z pohledu astrologického mimořádně náročné dny - Slunce konjunkce Merkur kvadrát Uran a opozice Saturn – technika se může vymykat zpod kontroly své obsluhy, možné výpadky počítačových a rozvodných sítí, četné karamboly v mezilidských vztazích i na cestách. Řádit mohou živly přírodní – možné jsou výbuchy sopek, zemětřesení, prudké bouře, tsunami a také různí extrémisté se mohou pokoušet rozdmýchávat doutnající válečné konflikty.

.

Ing. Richard Stříbný, Nerudova 39, 118 00 Praha 1, tel: 604 506 098, 241 441 141, skype: zrozenec , e-mail: richard@stribny.cz
Design by Vanavi.com
Doporučujeme: Astrologická společnost ČR