Chronoekonomická analýza září 2021

Chronoekonomická analýza září 2021

1. a 2. září vznikne chronoekonomické napětí mezi Marsem a Neptunem, ke kterému přispějí dramatické děje v přírodě i ve společnosti. Svět může očekávat prudké bouře, tornáda či cyklóny, které mohou vyvolat velké ekologické havárie. Rozkolísat se mohou ceny akcií farmaceutických, petrochemických a vodárenských společností. Vyloučit nelze ani nepokoje vyvolané nesouhlasem s proticovidovými opatřeními a se strašením dalšími vlnami pandemie. Napadeny mohou být plynovody, vodovody a ropovody. Pravděpodobně dojde k rozkolísání cen ropy a ropných derivátů, vody a nápojů.

4. - 8. září by měly pozitivní chronoekonomické impulzy dostávat soukromé vzdělávací instituce, prosperovat by měli producenti zdravé výživy a bioproduktů. Obchody by se měly hýbat a ve společnosti by měl panovat spíše optimismus a na burzách by měla zavládnout „býčí nálada“. Stoupat by mohly ceny akcií firem produkujících moderní technologie a zábavu ( např. filmová studia ).

13. – 14. září se projeví nepříjemný chronom Slunce s Neptunem, který předznamenává opětovné rozkolísání cen ropy a ropných derivátů, svět může být opět strašen vodním živlem a dalšími vlnami pandemie.

16. – 17. září může v přírodě i ve společnosti i na trzích panovat nevlídné klima díky chronomu Venuše se Saturnem.

19. – 21. září vytvoří příjemný chronomu Merkura s Jupiterem kvalitu času ideální pro důležitá jednání, pro podpisy významných smluv či pro větší investice.

25. - 29. září bude chronoekonomická situace stabilní, rozhádaní jednotlivci a znepřátelené státy dostanou velkou šanci k zakopání válečné sekery. Mohou být podepsány významné dohody, které prospějí světovému obchodu.

Chronomy specificky ovlivňující dění v naší republice jsou v září 2021 vcelku harmonické a měly by našemu státu přinášet úspěchy na poli ekonomickém i v mezinárodních vztazích. Výjimkou je situace mezi 10. až 12. září či 17. až 20. září, kdy ICHE očekává negativní ovlivnění nálad investorů spojených s výroky některých politiků a s násilnými trestnými činy nebo odhalenými případy korupce, které mohou pobouřit naši veřejnost.

Ing. Richard Stříbný, Nerudova 39, 118 00 Praha 1, tel: 604 506 098, skype: zrozenec , e-mail: richard@stribny.cz
Design by Vanavi.com
Doporučujeme: Astrologická společnost ČR