Svět a Česká republika v roce 2013

Nejvýznamnější konstelace roku 2013 a jejich vliv na svět i na Českou republiku


připravil Ing. Richard Stříbrný

Škola klasické astrologie


Úvod


Celkově vzato by z astrologického hlediska rok 2013 neměl být rokem katastrofickým a lidstvo má již za sebou obávaný rok 2012, který jsme si zdramatizovali my lidé sami svými myšlenkami, očekáváními a zejména svými činy, žádné extrémní konstelace nejsou u kořene našich problémů na této polétavé vesmírné škole zvané Země, za vše si můžeme my jako neukáznění a nevyzrálí žáci sami…


Nejvýznamnější konstelace mundánní – platné pro celý svět


Jupiter

Planeta nazývaná v minulosti „velkým štěstím“ se bude pohybovat až do 26. června znamením Blíženců a díky tomu by měl pokračovat expanzívní nárůst informací, které svět produkuje a vydělají na tom firmy produkující zařízení informace ukládající a zpracovávající. V lednu a v únoru mohou světlo světa spatřit převratné novinky, které významně urychlí třídění a zpracování informací. Jupiter se totiž z pohledu geocentrického zastaví v bodě ekliptiky, který je v harmonickém spojení s Uranem ve znamení Berana. Mílovými kroky se posune vpřed digitalizace novin, časopisů a knih. Hitem budou inteligentní, malé, skladné a přitom levné čtečky. Digitální média postupně převálcuji tiskoviny, už v tomto roce si ukrojí daleko významnější krajíc než loni. Velké počítače budou z trhu vytlačovány chytrými mobily, tablety či malými netbooky. Ceny akcií firem produkujících moderní technologie by měly být na vzestupu. Po zbytek roku bude Jupiter procházet znamení Raka, ve kterém je velmi silný – ve svém povýšení a prospěje zde zemědělství, stavebnictví a trh s realitami. Jupiter ve znamení Raka by měl také podpořit rodinný život či plodnost žen a dá se předpokládat, že poroste počet sňatků a narozených dětí. V červenci a v prosinci bude Jupiter navíc v harmonickém spojení se Saturnem ve znamení Štíra, což vytváří kvalitu času ideální pro koupě zboží trvalejší hodnoty či pro investice do nemovitostí. Projekty, které budou započaty v tomto čase, by měly mít dlouhodobě pozitivní dopad na průběh budoucích dějů.


Saturn

Obávaný učitel řádu a kázně se bude po celý rok ve znamení Štíra a dá se říci, že tato Saturnova pozice může přinášet „smrt“ či lépe řečeno konec věcí, které nebyly schopny regenerace a transformace. V následujících dvou letech, za kterých bude Saturn ve Štíru, se zakalené vody vyčistí, co je přežité odumře a na základech toho starého vyroste něco nového, lepšího, životaschopnějšího…Můžeme si zde dosadit předlužené jednotlivce, firmy i státy, počet bankrotů bude vskutku s velkou pravděpodobností stoupat. Saturn ve Štíru chce vnést do milostného a partnerského života důstojnost a řád, takže v případě nevěr a lhaní svým partnerům se zmnoží vážné choroby pohlavních orgánů, prostaty a močových cest.


Uran

Patron géniů, vynálezců, astrologů a rebelů se bude pohybovat po celý rok prvním dekanem znamením Berana. Uran v tomto ohnivém a dynamickém znamení přinese zásadní změny do vojenství a do medicíny, boje s protivníky se přenesou do kyberprostoru. Nejmocnější státy světa přeskupí postupně své síly na ovládnutí expanzivně rostoucího toku informací. V srpnu se Uran dostane do napětí s Jupiterem ve znamení Raka a s Plutonem ve znamení Kozoroha, což by mohlo vést k inicializaci lokálních válečných konfliktů, a to zejména v kyberprostoru. Vyloučit nelze ani větší množství bouří doprovázených záplavami a požáry.


Neptun

Planeta mystiků a umělců se bude pohybovat po celý rok na počátku svého domicilního znamení Ryb a vytvoří tak protiváhu poněkud chladnějším silám jako je Jupiter v Blížencích a Pluto v Kozorohu. Tato Neptunova pozice povzbudí ty proudy společnosti, které jsou již přesycené technickými novinkami či hromaděním hmotných statků. Velké množství lidí se postupně přikloní k duchovním naukám, k naplňování svých fantazií a postupně bude docházet k propojování moderních technologií s uměním. Po celý červen a červenec bude ovlivňovat dění na celé naší krásné planetě harmonická vazba mezi Saturnem ve znamení Štíra a Neptunem ve znamení Ryb, což vytváří astrologické klima ideální pro to, aby si lidé plnili své sny a své vize či fantazie převedli do praxe. V červenci se na ekliptice dokonce vytvoří tzv. velký vodní trigon mezi Jupiterem, Saturnem a Neptunem, který dá lidstvu mimořádně silnou šanci na zakopání válečné sekery, pro tentokráte by měla láska, odpuštění a velkorysost vítězit nad zlobou a nad nenávistí. Vzniknout mohou umělecká díla nadčasové hodnoty, které sblíží lidi bez ohledu na rozdílnou kulturu či náboženství.

Neptun setrvá ve znamení Ryb až do roku 2025 a troufám si říci, že do té doby dojde k implementaci duchovna do vědy a techniky.


Pluto

Prvek klíčový pro transformaci a regeneraci se po celý rok pohybuje střízlivým, výkonným a praktickým znamením Kozoroha v napětí s Uranem ve znamení Berana a díky tomu se v mnohých státech bude měnit ( mnohde i za cenu pokusů o převrat či povstání ) forma vlády či řádu ve společnosti.
Zatmění Slunce a Luny v roce 2013


25. dubna nastává částečné zatmění Luny v prvním dekanu znamení Štíra a to za dosti dramatických astrologických okolností jelikož Luna bude stát v konjunkci se Saturnem ve znamení Štíra v opozici na Slunce v konjunkci s Marsem ve znamení Býka. Díky tomu se dá očekávat v následujícím měsíci krach významných firem, bank či investičních společností, do vážných potíží se mohou dostat i určité státy neschopné dostát svým závazkům vůči svým věřitelům. Tuto tendenci ještě posílí prstencové zatmění Slunce ve druhém dekanu znamení Býka, k němuž dochází 10. května a jehož střed bude v 1.28 hod. Viditelné bude nad Austrálií, nad Tichým oceánem, nad Filipínami a nad Indonésií. Zejména v těchto lokalitách bude v následujících dvou letech řádit vodní nebo zemský živel a to hlavně díky podmořským výbuchům sopek či posuvům tektonických desek. Mnohé ostrovy či části kontinentu zmizí v moři a jiné se zase vynoří z hlubin.

25. května dochází k částečnému zatmění Luny na počátku znamení Střelce ( v opozici na Slunce ve znamení Blíženců ) se středem v 5.25 hod SELČ v napětí s Neptunem ve znamení Ryb, což ještě zintenzívní boj mezi záplavou informací, které již lidský mozek není schopen zpracovávat a následným útěkem do světa fantazie. Ti vyspělejší z nás dají přednost poslechu harmonické hudby či meditacím, ti méně vyspělí pak budou zvýšenou měrou holdovat alkoholu a drogám.

Bezesporu nejvýznamnější je poměrně vzácné hybridní zatmění Slunce ( z určitého místa se bude jevit jako úplné a zároveň z jiných míst jako prstencové ) ve znamení Štíra, ke kterému dochází 3. listopadu a jeho střed nastává ve 13.50 hod SEČ. Viditelné bude nad Afrikou, nad jižní částí Evropy a nad severní části Jižní Ameriky. Zejména v těchto lokalitách se v následujících dvou letech zvýší riziko šíření přenosných pohlavních chorob jako např. AIDS. V obecnější rovině toto zatmění ve znamení Štíra akceleruje transformaci lidstva z tvorů přízemních holdujících jídlu, pití a sexu na jedince bádající v hlubinách vesmíru a v hlubinách lidského ducha. Lze předpokládat, že regresní terapie se stane metodou přijímanou širokými masami obyvatelstva a postupně přestane platit, že člověk nemá šanci prozkoumat to, co jej čeká po smrti…


Nový rok

Astrologický Nový rok nastává letos 20. března ve 12.02 hod SEČ, kdy na své pouti ekliptikou vstoupí Slunce do znamení Berana a celý svět tak dostane nový impulz. Horoskop sestavený pro tento okamžik pak podbarvuje dění na celé Zemi po následující rok. Při pohledu to tohoto horoskopu je patrné napětí mezi živlem ohnivým – Slunce v konjunkci s Marsem a s Uranem ve znamení Berana a živlem vodním – Lunou ve znamení Raka, Saturnem ve znamení Štíra a Venuší, Merkurem a Neptunem ve znamení Ryb. Společnost se bude hodně polarizovat mezi ty, kteří holdují novinkám vědy a techniky, bojují ohněm a mečem o své místo na Slunci křičíc „já jenom já“ a ty, kteří touží po lásce, po romantice a chtějí vznášet v duchovních výšinách. V mundánní astrologii zkoumající osudy lidstva jako celku je Luna představitelka obecného lidu a Mars představuje mimo jiné armádu. A jelikož v horoskopu Nového roku Luna v ostré napěťové vazbě s Marsem ( a rovněž s Uranem ), lze očekávat, že v určitých lokalitách vypuknou povstání, dojde k pokusům o převrat či vypukne přímo válka a samozřejmě přitom poteče krev… Pokračovat bude globální oteplování a dá se předpokládat velké tání ledovců a následné zvýšení hladiny moří, leckde zmizí část území pod vodní hladinou. Rozhodně však astrologická situace nedává důvod k panice, jelikož situaci zmírňuje velmi dobré postavení Venuše ve znamení Ryb, která je v konjunkci se Sluncem ve znamení Berana a tudíž se dá předpokládat, že vládnoucí garnitura nakonec ustoupí požadavkům lidu a nenechá sociálně slabé padnout na dno. Velký vodní trigon v novoročním horoskopu také posílí idealistické a duchovní proudy společnosti.


Česká republika v roce 2012

Pokud proběhnou prezidentské volby ve stanoveném termínu, což v době psaní tohoto článku koncem listopadu 2012 není ještě jisté, pak v prvním kole ( 11. a 12. ledna ) má z astrologického hlediska největší šance Jan Fischer a v případě postupu do druhého kola ( 25. a 26.ledna ) se výrazně zvýší šance Miloše Zemana, který bude Janu Fischerovi zdatně sekundovat. Z horoskopu Zimního slunovratu lze usoudit na poněkud teplejší zimu, novoroční horoskop naznačuje časté demonstrace a stávky, nebezpečná a výbušná bude situace zejména ve věznicích, v ústavech sociální péče a v nemocnicích. Chybějící kapacita, nedostatek financí a nezájem politiků vyžene odboráře do ulic. Jaro bude pravděpodobně bouřlivé jak v přírodě tak ve společnosti, dá se očekávat větší zdanění hazardu a možné jsou i návrhy zdanit prostituci ( Saturn ve Štíru v pátém domě ). Horoskop Letního slunovratu je vcelku pohodový a dá se předpokládat příjemné klima v přírodě a vylepšení nálady ve společnosti. Až do Podzimní rovnodennosti budou ovlivňovat dění v našem státe vcelku harmonické konstelace, astrologickou situaci u nás vylepší zejména přechod Jupitera do znamení Raka, ke kterému dojde 26. června. Náš stát by měl zabodovat ve sféře mezinárodního obchodu i v mezinárodních vtazích, rozhýbat by se měl trh s realitami a zemědělci by měli sklidit slušnou úrodu. Samozřejmě novoroční horoskop přesahuje také léto a v důsledku toho nelze vyloučit ani prudké a náhlé bouřky doprovázené bleskovými povodněmi. Horoskop Podzimní rovnodennosti působící až do Zimního slunovratu již bohužel tak harmonický není a dají se opět očekávat demonstrace zapříčiněné zdražováním potravin, energií a surovin. Stoupající životní náklady uvrhnou mnoho občanů do nepříjemné situace, kdy nebudou schopni platit své dluhy.Závěr

Z astrologického hlediska není rok 2013 nijak výjimečný a jako každý rok přinese své plusy i mínusy. V palbě se ocitnou zejména jedinci, kteří mají ve svých nativních horoskopech zdůrazněna pevná znamení – hlavě Štíra, Býka, Lva a Vodnáře. Je to ze dvou důvodů. Za prvé nejpřísnější učitel Saturn se bude pohybovat znamením Štíra a za druhé letos dojde ke dvěma zatměním Slunce, a to ve znamení Býka a Štíra. No a tato znamení jsou v největším napětí se Lvem a s Vodnářem. V obecné rovině lidé zkoušeni s ohledem na kvalitu partnerských vztahů a také budou prověřováni, zda dokážou držet tok svých financí pod kontrolou a nezvyšovat své zadlužení. Totéž pak platí pro státy, z nichž bude ze zemí nám nejbližších zkoušeno zejména Řecko, Portugalsko a Španělsko, do nichž pak zasahuje pás viditelnosti zatmění Slunce z 3. listopadu. Jupiter v Raku, podpořen Saturnem ve Štíru pak zvýší soudržnost rodin a rodinný model se může opět dostat „do módy“. Lidé budou schopni ve větším měřítku opět přemýšlet o názorech svých předků, budou rádi vyrážet do přírody a po stopách kudy šla historie.


Ing. Richard Stříbný, Nerudova 39, 118 00 Praha 1, tel: 604 506 098, skype: zrozenec , e-mail: richard@stribny.cz
Design by Vanavi.com
Doporučujeme: Astrologická společnost ČR