Může astrologie pomoci při výběru pohlaví dítěte nebo při obtížích s početím?

Již od dávných dob věděli astrologové, že dominantní pro plodnost ženy je Luna. Od ní se odvíjí jak ženský cyklus (měsíčky), tak období plodnosti či neplodnosti. Jelikož se však poznatky starověkých astrologů do současnosti nedochovaly, musely se znovuobjevovat a formulovat v druhé polovině devatenáctého a ve dvacátém století. Například německý astrolog A. F. Glahn ve své knize Tajemství mateřství odhaleno (česky Zmatlík a Palička 1925) píše, že na základě zpracování většího množství dat dospěl k jednoznačnému názoru, že žena může počít pouze v tom okamžiku, kdy tranzitující Luna prochází osou ascendent-descendent v jejím horoskopu narození. Značně sebevědomě tvrdí, že objevil nový přírodní zákon a doporučuje provést oplodňující koitus v čtyřech dnech před přechodem Luny přes ascendent nebo descendent.
Žena je podle něj tedy plodná asi 8 dnů v měsíci a v ostatní dny se tedy může milovat beze strachu - tedy návrh astrologické antikoncepce. Ve své knize doslova píše "Nutí-li tě poměry, aby ses vyvarovala mateřství, můžeš sobě i svému manželu klidně dopřáti štěstí lásky. Tím pak přestává bezmyšlenkovitý styk náladový, manželské žití dostává spořádaný, ovládaný a obšťastňující spád a roztržky manželské mizejí". Kéž by to bylo tak snadné, v doslovu této knihy známý český hermetik Otakar Griese ženy před touto metodou varuje a já se k němu připojuji, tedy zejména k té části antikoncepční.
Další muž, který významně přispěl k formulaci astrologických zákonitostí týkajících se plodnosti a výběru pohlaví byl slovenský psychiatr a astrolog Eugen Jonáš. Ten v padesátých letech zjistil z velkého souboru dat, že žena je plodná tehdy, když se Luna na nebi nachází ve stejné fázi jako byla při jejím narození. Žena je dle Jonáše nejplodnější den před přesným uzavřením úhlu mezi Lunou a Sluncem (tedy určitou fází Luny).
Navíc bylo odhaleno, že pokud se Luna při uzavření té správné fáze nachází v mužském znamení (tedy v lichých) narodí se potomek mužského pohlaví, pokud v ženských znameních (sudých) narodí se
dítě ženského pohlaví. Pokud je Luna v onom okamžiku 5° před koncem nebo po začátku znamení, předpověď výsledného pohlaví je sporná a výsledek nejistý.
Sám jsem se přesvědčil, že tato metoda je funkční, avšak Dr. Jonášem uvýděných 98% úspěšnosti se mi zdá značně nadnesených. Já bych odhadoval tak 70%, ale i to je velmi dobré. Úspěšnost Jonášovy metody se dá astrologicky zvýšit několika způsoby. Jednak doporučit termín početí takový, kdy mundánní konstelace jsou příznivé a navíc vytváří vůči horoskopu ženy harmonické aspekty a to zejména na Lunu, Venuši, dispozitora a signifikátora pátého astrologického domu, který vypovídá o potomstvu. Tyto výpočty provádím pro své klientky a úspěšnost je poměrně vysoká. Tímto způsobem se však samozřejmě problém zesložiťuje a nakonec mohou zůstat třeba 2 - 3 termíny v roce. Ale ani to není vždy cesta k úspěchu, neboť v případě, že v horoskopu ženy se např. nachází Saturn v pátém domě v kvadratuře na Venuši či Lunu, nemusí dojít k početí díky organickým poruchám a tady pak nepomůže sebelepší načasování. O těchto problémech jsem si vyprávěl loni na 2. evropském astrlogickém kongresu na Pražském hradě s dalším významným Slovákem v této oblasti Dr. Vladimírem Zelinkou gynekologem a astrologem, který v současné době působí na soukromé klinice v belgickém Liege a specializuje se na potíže s plodností a provádí také umělá početí. Podle něj je Jonášova metoda nedostatečná a musí se upřesňovat způsobem, který však zatím není schopen či ochoten formulovat. Na závěr připojuji pravidlo pro určení pohlaví dítěte dle známého francouzského hermetika a lékaře Gerarda Encausse, který žil koncem minulého století. V jeho díle Praktická magie (vydáno česky na počátku století v knihovně ISIS) se praví: Nastal-li nový Měsíc v devíti dnech po narození ženy, bude děcko dceruškou. Ne-li, bude to chlapeček. Pro další děti - nastal-li nový Měsíc v devíti dnech po narození posledního děcka, bude nové děcko opačného pohlaví než děcko poslední. Ne-li, bude nové děcko téhož pohlaví.


Ing. Richard Stříbný, Nerudova 39, 118 00 Praha 1, tel: 604 506 098, skype: zrozenec , e-mail: richard@stribny.cz
Design by Vanavi.com
Doporučujeme: Astrologická společnost ČR