Svět a Česká republika v roce 2014

Nejvýznamnější konstelace roku 2014 a jejich vliv na svět i na Českou republiku


připravil Ing. Richard Stříbrný

Škola klasické astrologie


Úvod


I když kalendářní rok 2014 začíná za poněkud dramatických konstelací – 1. ledna je na ekliptice tzv. velký kosmický kříž, což by předznamenávalo rok plný válek, politických a ekonomických krizí, převratů a řádění živlů, my klasičtí astrologové víme, že skutečný Nový rok přichází až se vstupem Slunce do znamení Berana. A horoskop Nového roku je vcelku poklidný, díky silnému obsazení vodních znamení spíše přející rodině, partnerství, lásce a hledání kompromisů. Rok 2014 je anomální tím, že se Mars bude neobvykle dlouho pohybovat znamením Vah – od začátku roku až do 26. července, z čehož lze usoudit na to, že lidstvo se bude bavit pozorováním bojů na sportovních kolbištích, spíše než aby válčilo doopravdy. Mírumilovný Mars ve Vahách také podpoří probíhající světový mírový proces a občané se budou pravděpodobně více snažit domoci se svých práv než dosud.Nejvýznamnější konstelace mundánní – platné pro celý svět


Jupiter

Planeta nazývaná v minulosti „velkým štěstím“ se bude pohybovat až do 16. července ve znamení Raka, kde je velmi silný – ve svém povýšení a měl by podpořit rodinný život či plodnost žen a dá se předpokládat, že poroste počet sňatků a narozených dětí. V květnu bude Jupiter navíc v harmonickém spojení se Saturnem ve znamení Štíra, což vytváří kvalitu času ideální pro koupě zboží trvalejší hodnoty či pro investice do nemovitostí. Projekty, které budou započaty v tomto čase, by měly mít dlouhodobě pozitivní dopad na průběh budoucích dějů. Ve druhé půli února a mezi 10. a 25. dubnem však Jupiter vytvoří kvadratury s Uranem ve znamení Berana, což vnese do společnosti napětí mezi konzervativními a liberálními proudy. V mnoha rodinách vznikne tenze mezi těmi, kteří budou chtít standardní rodinný život a mezi těmi, kteří preferují spíše nezávislost. Od 16. července 2014 až do 11. srpna 2015 bude Jupiter procházet královské znamení Lva. Tato Jupiterova pozice vybízí lidi k tomu, aby k sobě byli velkorysí a srdeční, aby nečekali na nějaké šťastné okolnosti, ale aby si je sami svou snahou vytvářeli. Ideální čas pro nastartování nových aktivit nastává ve druhé půli září, kdy Jupiter spojí své síly s Uranem ( budou v trigonu ).


Saturn

Obávaný učitel řádu a kázně setrvá ve znamení Štíra až do 23. prosince a dá se říci, že tato Saturnova pozice může přinášet „smrt“ či lépe řečeno konec věcí, které nebyly schopny regenerace a transformace. V následujících měsících, ve kterých bude Saturn ještě ve Štíru, se zakalené vody vyčistí, co je přežité odumře a na základech toho starého vyroste něco nového, lepšího, životaschopnějšího…Můžeme si zde dosadit předlužené jednotlivce, firmy i státy, počet bankrotů bude vskutku s velkou pravděpodobností stoupat. Saturn ve Štíru chce vnést do milostného a partnerského života důstojnost a řád, takže v případě nevěr a lhaní svým partnerům se zmnoží vážné choroby pohlavních orgánů, prostaty a močových cest.


Uran

Patron géniů, vynálezců, astrologů a rebelů se bude pohybovat po celý rok mezi 9. a 17. stupněm znamením Berana. Uran v tomto ohnivém a dynamickém znamení přinese zásadní změny do vojenství a do medicíny, boje s protivníky se přenesou do kyberprostoru. Nejmocnější státy světa přeskupí postupně své síly na ovládnutí expanzivně rostoucího toku informací. V únoru a hlavně v dubnu ( okolo 23. dubna bude na ekliptice přesný velký kosmický kříž ) se Uran dostane do napětí s Jupiterem ve znamení Raka a s Plutonem ve znamení Kozoroha, což by mohlo vést k pokusům o inicializaci lokálních válečných konfliktů, a to zejména v kyberprostoru. možné jsou i kolapsy rozvodných či počítačových sítí, který způsobí bouře či hackeři. Vyloučit nelze ani větší množství bouří doprovázených záplavami a požáry.


Neptun

Planeta mystiků a umělců setrvá po celý rok v prvním dekanu svého domicilního znamení Ryb. Tato Neptunova pozice povzbudí ty proudy společnosti, které jsou již přesycené technickými novinkami či hromaděním hmotných statků. Velké množství lidí se postupně přikloní k duchovním naukám, k naplňování svých fantazií a postupně bude docházet k propojování moderních technologií s uměním. Výrazný vliv Neptuna otevírající brány k vyšším duchovním stavům při meditacích a při rozjímáních se projeví zejména počátkem března, koncem června a v první půli července.

Neptun setrvá ve znamení Ryb až do roku 2025 a troufám si říci, že do té doby dojde k implementaci duchovna do vědy a techniky.


Pluto

Prvek klíčový pro transformaci a regeneraci se po celý rok pohybuje střízlivým, výkonným a praktickým znamením Kozoroha v napětí s Uranem ve znamení Berana a díky tomu se v mnohých státech bude měnit ( mnohde i za cenu pokusů o převrat či povstání ) forma vlády či řádu ve společnosti.
Zatmění Slunce a Luny v roce 2014


V roce 2014 na našem území neuvidíme pro astrology naštěstí pro astronomy naneštěstí žádné zatmění. Zatmění totiž působí zejména na to území, kde je viditelné a obvykle sebou nepřináší klid a mír. Naše země po pádu vlády a po vstupu nového prezidenta na politické kolbiště v roce 2013 klid a mír potřebuje.

15. dubna nastává úplné zatmění Luny se středem v 9.42 hod SELČ ve třetím dekanu znamení Vah a to za dosti dramatických astrologických okolností, jelikož Merkur bude stát v konjunkci se Uranem ve znamení Berana v kvadraturách na Jupitera ve znamení Raka a na Plutona ve znamení Kozoroha a v opozici na Marse ve Vahách. Astrologická situace ve druhé a ve třetí dubnové dekádě je snad nejdramatičtější z celého roku a vskutku není radno v těchto dnech podnikat cokoliv riskantního.

Tuto tendenci ještě posílí prstencové zatmění Slunce v prvním dekanu znamení Býka, k němuž dochází 29. dubna a jehož střed bude v 8.14 hod. Viditelné bude nad Austrálií, nad jižní Indonésií a nad Antarktidou. Zejména v těchto lokalitách bude v následujících dvou letech řádit vodní nebo zemský živel a to hlavně díky podmořským výbuchům sopek či posuvům tektonických desek. Mnohé ostrovy či části kontinentu zmizí v moři a jiné se zase vynoří z hlubin.

8. října dochází k úplnému zatmění Luny uprostřed znamení Berana ( v opozici na Slunce ve znamení Vah ) se středem v 12.50 hod a Luna bude přitom v těsné blízkosti Urana, což vytváří emočně třaskavou směs. V následujících dvou měsících se zvýší riziko vypovězení mírových a ekonomických smluv jak mezi jednotlivci tak mezi národy. Dá se předpokládat, že soudy zahltí velké množství arbitráží a trestních řízení. Provalit se mohou utajované informace, které naleptají důvěru mezi dřívějšími spojenci. Možné jsou i výbuchy sopek, tornáda, cyklóny a rozsáhlé požáry.

23. října pak dojde k částečnému zatmění Slunce na samotném počátku znamení Štíra se středem ve 23.57 SELČ, které bude viditelné v západní a ve střední části Severní Ameriky, v Atlantiku, na ruském dálném východě a v Japonsku. Hlavně v těchto lokalitách pak lze očekávat v následujícím roce řádění vodního a vzdušného živlu.


Nový rok

Astrologický Nový rok nastává letos 20. března v 17.57 hod SEČ, kdy na své pouti ekliptikou vstoupí Slunce do znamení Berana a celý svět tak dostane nový impulz. Horoskop sestavený pro tento okamžik pak podbarvuje dění na celé Zemi po následující rok. Při pohledu do tohoto horoskopu je patrné zdůraznění vodního živlu, nachází se v něm 5 z 10 těles, které bere astrologie zejména v potaz. Luna se Saturnem ve znamení Štíra, Merkur s Neptunem ve znamení Ryb a Jupiter ve znamení Raka pravděpodobně posunou lidstvo směrem k sociálně citlivější politice, k přijetí rodinných hodnot a k ochraně planety, na které všichni žijeme. Významná je zejména konjunkce Merkura s Neptunem ve znamení Ryb, která naznačuje propojení světa rozumu reprezentovaného vědou a technikou se světem kultury, umění a duchovna. Nové přístroje budou stále více „polidšťovány“ a snadněji ovládány, i průměrní, technicky nevzdělaní lidé již nebudou jejich sluhy, ale spíše pány. Stále více lidí na naší krásné planetě pochopí, že nejsme bezduchými biologickými stroji, jaké z nás činí současná materialistická věda, nýbrž nesmrtelnými dušemi, které jsou zde na Zemi ve výuce. Výrazně také pokročí propojování moderních technologií s uměním. V novoročním horoskopu je však také vidět napětí mezi Lunou ve znamení Štíra ( podpořenou Jupiterem ve znamení Raka ) a Venuší ve znamení Vodnáře ( podpořenou Uranem ve znamení Berana ), která naznačuje silnou polarizaci obyvatelstva na skupiny preferující pevná a tradiční rodinná pouta a na skupiny, které by zcela zavrhly klasickou rodinu a žily by si naprosto individuálně.


Česká republika v roce 2014

V horoskopu Zimního slunovratu se nachází tzv. poloviční kosmický kříž mezi Marsem ve Vahách ve čtvrtém domě, Uranem v Beranu v desátém domě a Sluncem v Kozorohu v šestém domě. V důsledku toho lze očekávat spíše větrné počasí s občasnými ( obvykle velmi vzácnými ) zimními bouřemi a není vyloučen příchod orkánu na naše území. Naše soudy mohou být zahlceny spory díky nedokonalému novému občanskému zákoníku, kde budou chybět prováděcí vyhlášky a soudci pak mohou ve stejných případech rozhodovat protikladně. Ve hře budou zejména soudy o určení nájemného a o pozemky. Situaci u nás také zkomplikují dohady o církevních restitucích a o prodeji církevního majetku. Velmi náročná astrologická situace pro náš stát nastává zejména v únoru a v březnu, kdy se Saturn zastaví z pohledu geocentrického na 23. stupni znamení Štíra v napětí s Uranem republiky ve znamení Vodnáře a s Lunou republiky ve znamení Lva. Výsledkem mohou být krachy významných podniků, rozkolísání kurzu naší měny a sociální neklid. Mezinárodní arbitráže mohou dopadat v náš neprospěch, což bude stát daňové poplatníky velké obnosy. Tato méně příjemná konstelace ovlivní naši republiku ještě ve druhé půli října a v listopadu. Naopak můžeme ekonomicky i v mezinárodních vztazích zabodovat v lednu, v dubnu a v květnu, kdy na planety v horoskopu naší republiky budou působit pozitivnější konstelace. Novoroční horoskop naznačuje sociálně citlivé kroky naší vlády ( Jupiter v Raku v 10. domě ), avšak tyto kroky budou ostře kritizovány opozicí, která bude poukazovat na ten fakt, že naše ekonomika bude mít malou výkonnost a na rozdávání peněz si buď bude muset vypůjčit nebo zvýšit daně.

Horoskop Letního slunovratu poukazuje na prohlubování rozporů mezi výdaji státu a vybranými daněmi. Ekonomiku však podpoří příjmy z cestovního ruchu a ze služeb, mělo by k nám přicestovat velké množství turistů, kteří budou utrácet za návštěvu historických památek a za služby ( Venuše v Býku v 9. domě v sextilu s Jupiterem v Raku v 10. domě ).

Horoskop Podzimní rovnodennosti působící až do Zimního slunovratu naznačuje srážkové extrémy, kdy sucha mohou být střídána prudkými bouřemi doprovázenými bleskovými povodněmi ( Marse ve 4. domě ve Střelci v přesném kvadrátu s Neptunem v Rybách ). Možné jsou i „potravinové války“ se sousedními státy.Závěr

Z hlediska mundánních konstelací (platných pro celý svět ) není rok 2014 nijak obzvláště výjimečný a jako každý rok přinese své plusy i mínusy. V palbě se ocitnou ( stejně jako loni ) zejména jedinci, kteří mají ve svých nativních horoskopech zdůrazněna pevná znamení – hlavě Štíra, Býka, Lva a Vodnáře. Je to ze dvou důvodů. Za prvé nejpřísnější učitel Saturn se bude pohybovat znamením Štíra a za druhé letos dojde ke dvěma zatměním Slunce - ve znamení Býka a ve znamení Štíra. No a tato znamení jsou v největším napětí se Lvem a s Vodnářem. V obecné rovině budou lidé zkoušeni s ohledem na kvalitu partnerských vztahů ( časté opozice mezi Beranem a Váhami, dvě Beransko-Váhovská zatmění Luny ) a také budou prověřováni, zda dokážou držet tok svých financí pod kontrolou a nezvyšovat své zadlužení. Totéž platí samozřejmě i pro státy a letos se ocitneme v „palbě“ náročných konstelací i my v České republice. Vláda by si měla uvědomit, že může lidu rozdat pouze část toho, co od něj vybere a pod extrémním tlakem budou naše soudy, které budou zahlceny občansko-právními spory.

Velmi pozitivní však je solární horoskop České republiky platný od 28. října 2014 do 28. října 2015, z kterého lze usoudit na výrazné produchovnění našeho obyvatelstva, které se začne přesouvat z chrámů konzumu do chrámů duchovních …Velmi přesné harmonické vazby mezi Sluncem s Venuší ve Štíru a Neptunem v Rybách, také však mezi Lunou ve Střelci a Jupiterem ve Lvu naznačují kulturní a duchovní povznesení se našeho národa.


Ing. Richard Stříbný, Nerudova 39, 118 00 Praha 1, tel: 604 506 098, skype: zrozenec , e-mail: richard@stribny.cz
Design by Vanavi.com
Doporučujeme: Astrologická společnost ČR