Chronoekonomická analýza září 2023

Chronoekonomická analýza září 2023

1. - 10. září by měly pozitivní chronoekonomické impulzy ( Slunce, Merkura a Jupitera ) dostávat soukromé vzdělávací instituce, prosperovat by měli producenti zdravé výživy a bioproduktů. Obchody by se měly hýbat a ve společnosti by měl panovat spíše optimismus a na burzách by měla zavládnout „býčí nálada“. Stoupat by mohly ceny akcií farmaceutických a potravinářských firem, obchody by se měly hýbat i se stavebninami či s realitami.

15. – 16. září povzbudí trhy s výpočetní a s komunikační technikou chronom Slunce s Uranem.

18. – 20. září se projeví nepříjemný chronom Slunce s Neptunem, který předznamenává opětovné rozkolísání cen ropy a ropných derivátů, svět může být strašen vodním živlem a dalšími vlnami infekčních chorob.

16. – 17. září může v přírodě i ve společnosti i na trzích panovat nevlídné klima díky chronomu Venuše se Saturnem.

24. – 26. září vytvoří příjemný chronomu Merkura s Jupiterem kvalitu času ideální pro důležitá jednání, pro podpisy významných smluv či pro větší investice, obchody by se měly hýbat.

28. - 29. září bude chronoekonomická situace těkavější díky chronomu Venuše s Uranem. Může dojít k rozkolísání burzovních indexů.

30. září chronom Merkura s Uranem vytvoří kvalitu času ideální pro nákupy výpočetní a komunikační techniky či pro obnovu vozového parku. Pozitivní impulzy by měly dostávat akcie firem produkujících moderní technologie.

Chronomy specificky ovlivňující dění v naší republice jsou v září 2023 vcelku harmonické a měly by našemu státu přinášet úspěchy na poli ekonomickém i v mezinárodních vztazích. Výjimkou je situace mezi 10. až 12. září či 27. až 29. září, kdy ICHE očekává negativní ovlivnění nálad investorů spojených s výroky některých politiků a s násilnými trestnými činy nebo odhalenými případy korupce, které mohou pobouřit naši veřejnost.

Ing. Richard Stříbný, Nerudova 39, 118 00 Praha 1, tel: 604 506 098, skype: zrozenec , e-mail: richard@stribny.cz
Design by Vanavi.com
Doporučujeme: Astrologická společnost ČR