Dvouletá
Škola klasické astrologie

navazuje technicky na tradici přenesenou do moderní doby J. B. Morinem a W. Lillym, přináší astrologii jako součást aplikace hermetické filosofie, klade důraz na samostatné kombinační myšlení frekventantů školy

Ing. Zdeněk Bohuslav - Ing. Richard Stříbný
podzim 2021 - jaro 2023 Praha

kde: v centru Prahy , ve školní třídě v budově základní školy na Strossmayerově náměstí č.4, 2.patro místnost č.43 u metra Vltavská, trasa C
kdy: středy od 19-21 hodin, první lekce ve středu 6. října 2021 do června 2022  

za kolik: 3 platby po 2200,- Kč v roce (září, leden, duben) nebo 6400,- Kč za celý rok. Platba se provádí složenkou typu C nebo na místě v hotovosti.  

přihlášky: telefonicky: 732 354 413, 604506098, 241441141, e-mailem: , richard@stribny.cz,

písemně na adresách:
Z.Bohuslav, Tyršova 12, 120 00 Praha 2
R.Stříbný, Nerudova 39, 118 00 Praha 1

výhody: možnost přijít na "obhlédnutí" a zaplatit až podruhé; sleva na vypracování horoskopu, certifikát o absolvování Školy klasické astrologie po jejím dokončení, program pro počítač, možnost konzultací mimo učební hodiny, minerálka během hodin, zajištěné pokračování kurzu (2. ročník), xeroxované materiály, poskytování nahraných lekcí v případě absence studenta / studentky

Možnost dálkového studia - zasílání nahraných lekcí jak proběhly v presenční formě, zasílání písemných materiálů, 1 x za 2 měsíce celodenní společné konsultace (sobota 10 - 17hod ) 

 

Studijní plán (temata pro 1. ročník) Představení a vymezení Klasické školy astrologie Úvodní témata astrologie. Její vznik a původ. Smysl jejího použití. Jednotlivé astrologické disciplíny. Letmý přehled historie astrologie (Babylonie, Egypt, Řecko, arabské vlivy, 17. stol. Morinus, Lilly, 19. a 20. století, doporučená literatura  Trojí pohyb Země. Co to je ekliptika a znamení ekliptiky - zodiak. Sluneční soustava a vesmír kolem nás. Astronomická charakteristika planet Dělení zodiaku na dva - mužská a ženská znamení, nad a pod obzorem. Úvod do hermetické živlové teorie.Dělení zodiaku na 3 - základní, pevná a pohyblivá znamení  Dělení zodiaku na 4 - Živly, teorie vzniku, analogie vlastností, zvířetníková znamení, klíčová slova, domicil planet. Klíčová slova a principy související se znameními Beran až Panna. Klíčová slova a principy související se znameními Váhy až Ryby. Procvičování: přiřazování klíčových slov k jednotlivým znamením.  Symbolický význam jednotlivých planet. Přiřazení planet ke znamením.  Rozlišení planet na vnitřní a vnější. Snášenlivost planet navzájem.  Hodnosti planet - domicil, povýšení, triplicita, hranice, tváře Individuální dělení zodiaku - domy, princip konstrukce a jejich hlavní výnamy Efemeridy a práce s nim, Stanovení posic planet Práce s tabulkami domů, technika sestavení horoskopu,  Emoce v horoskopu. Luna ve znameních zrcadlí naše duševní založení, naše vnímání, naše rodinné okolnosti. Myšlení v horoskopu. Merkur ve znameních mluví o typu našeho intelektu, způsobu naší komunikace.  Láska v horoskopu. Venuše ve znameních mluví o našem milostném životě, o oblasti našich zálib. Činnost v horoskopu. Mars ve znameních mluví o naší energii uplatňované navenek, o našem postoji k činnostem. Ideály v horoskopu. Jupiter ve znameních mluví o tom, čemu jsme ochotní věřit, co je našim vůdčím ideálem, k čemu se vztahuje naše dobrá vůle, kde jsme velkorysí. Zkoušky v horoskopu. Saturn ve znameních ukazuje na oblast našich obav, překážek, zdravotních obtíží i skrytých kvalit. Nečekané v horoskopu. Uran ve znameních vyjadřuje nečekané v horoskopu. Jsme mi sami nápadití nebo dokonce nevypočitatelní? V čem? Éterické v horoskopu. Neptun ve znameních určuje způsob, jakým se projevuje naše jemnější dispozice: šarm, spiritualita. Neptun mluví o typu našich ideálů a iluzí. Mocné síly v horoskopu. Pluto ve znameních naznačuje způsob a směr osobních hlubších proměn. Způsobuje nejmocnější generační vlivy.  Význam domů, jednotlivých oblastí lidského života. Prázdné domy. Dispositor, signifikátor. Slunce v domech. Kam směřujeme nejvíce naši energie? Luna v domech. K čemu máme citovou inklinaci, jaká je naše emocionalita? Merkur v domech horoskopu říká, čemu věnujeme naše myšlenky. Naznačuje i případné problémy v komunikaci. Venuše v domech ukazuje jaký postoj v milostném životě budeme zastávat. Dovedeme milostné city správně dávat a přijímat? Mars v domech horoskopu. Oblasti našeho úsilí a konfliktů. Nasazování různých typů energie. Jupiter v domech horoskopu ukazuje oblasti, ve kterých "je nám přáno", kde můžeme čekat osudové pomoci. Saturn v domech horoskopu - oblast, která nás donutí k vážnosti a zodpovědnému přístupu. Uran v domech - oblasti našeho života se soustavnou nejistotu a množství příležitostí. Neptun v domech - oblasti, kde se v životě můžeme mýlit stejně jako kde můžeme mít dobrý odhad. Pluto v domech - oblasti , kde bude náš život vystaven hlubším změnám, drsnějším zážitkům a nátlakovým situacím. Interceptovaná znamení. Horoskop - celek ze tří vrstev. Určování hrotů domů pomocí tabulek domů. Aspekty. Nejpřesnější aspekt. Neaspektované planety. Základní a vedlejší aspekty. Orbisy.  Aspekty Slunce. Vztahy oblastí naší realizace. Aspekty Luny. Vyjadřujeme city tak jak bychom si přáli? Aspekty Merkura, myšlení se komplikuje nebo se obohacuje o dalšími schopnosti. Aspekty Venuše, Schopnost milovat dostává překážky do cesty nebo pomoci k rozvoji. Aspekty Marse, směry agresivity. posílení nebo oslabení činností. Aspekty Jupitera, rozvoj působící zdar nebo škodící nadbytek. Aspekty Saturna, působí utvrzení, a tak dodává smysl a kvalitu nebo omezení a frustrace. Aspekty Urana zrychlují vnitřní procesy, přinášejí pomocné nebo destruktivní zvraty. Aspekty Neptuna zpomalují a kultivují účinky ostatních planet, přinášejí inspiraci i nedorozumění. Aspekty Plutona vnášejí hlubší síly a nadosobní vlivy do fungování horoskopu. Velký kříž, velký trigon. Retrogradita. Planety nad obzorem, pod obzorem, na Východě, na Západě. Šířkové a deklinační aspekty.  Lunární uzly, arabské body, . Vládci domů a jejich uplatnění. Tradiční výkladová pravidla.Vzorový příklad. Horoskop známé osobnosti. Rozložení těles v radixu.  Vzorové příklady horoskopů s konjunkcí Slunce- Luna. (Ford, Marx, Mitterand, Wojtyla) Vzorové příklady horoskopů s konjunkcí Luna-Mars (L. King, Minelli, Mussolini) Profese v horoskopu, pracovitost a lenost v horoskopu (různé profese). Manželství v horoskopu. Věrnost a nevěra. Vnější překážky. Rodinné poměry v horoskopu. Otec, matka, potomstvo. Peníze v horoskopu. Horoskopy bohatých a chudých osob. Astrologie na internetu. Klid a vzrušení v horoskopu. Příklady osob s pokojným a dramatickým životem.

Pokračování kurzu ve studijním roce 2019/2020 bude obsahovat metody rektifikace (zpřesnění) horoskopu, medicínskou astrologii, mundánní astrologii, srovnávací astrologii. Úvod do prognostiky. Metoda tranzitů, akcent na průchod planet domy horoskopu a tranzity superplanet. Solární a lunární horoskopy. direkce. Odhady, co způsobily tranzity. 

Naše dosavadní praxe soukromých astrologů nás vybízí, abychom své zkušenosti zúročili nejen pro zájemce o vypracování horoskopů, ale i pro zájemce o astrologii jako studijní obor. V druhé polovině 20. století přichází množství nových a popularizujících astrologických směrů. V některých případech astrologii obohacují, v jiných z ní dělají něco málo soustavného a přehledného.Za této situace může být mnohý zájemce o astrologii zmaten. Zkušenosti obou lektorů jak z pravidelných návštěv mezinárodních astrologických kongresů, na nichž se novinky presentují, tak styk s předními světovými astrology a vlastní studium cizojazyčných publikací však pomáhají budovat Školu klasické astrologie jako solidní základ s bezpečnou orientací pro další rozvoj studenta astrologie

Ing. Zdeněk Bohuslav, CSc. (*1946 v Opavě), vystudoval ČVUT FEL, pracoval jako programátor a věd. pracovník (Výzkumný ústav mat. strojů ). Zakládající člen a předseda Astrologické společnosti ČR , editor revue Konstelace, pravidelně přispívá do týdeníku Astro, vystupuje v radiích a TV. Astrologií se zabývá od roku 1970, vychází z hermetické filosofie, studovat začal z českých předválečných učebnic J. Kefera a M. Boleslavského, anglického Raphaela, a R.C.Davisona. Další dovednosti si osvojil dlouholetým kontaktem se členy Svazu amerických astrologů (AFA). Člen profesionálního sdružení Astro-kontakt. Zabývá se také hlubinnou abreaktivní psychoterapií. Více informací v Kdo je kdo v České republice

Ing. Richard Stříbný (* 1956 v Opavě) vystudoval VŠCHT. Pracoval jako vědecko-výzkumný pracovník v Energetickém ústavu. Astrologií se zabývá od sedmdesátých let. Zakládající člen a tajemník Astrologické společnosti ČR, předseda její profesionální sekce. Člen redakční rady týdeníku Astro. Člen profesionálního sdružení Astro-kontakt. Hostuje v rozhlasu, TV Prima a Nova. Své dovednosti opírá mj. o látku Jeana Baptisty Morina. Dlouholetý zájem o hermetismus a filozofii Orientu. Neúnavný cestovatel po celém světě. Více informací v Kdo je kdo v České republice.


Ing. Richard Stříbný, Nerudova 39, 118 00 Praha 1, tel: 604 506 098, 241 441 141, skype: zrozenec , e-mail: richard@stribny.cz
Design by Vanavi.com
Doporučujeme: Astrologická společnost ČR