Můj názor na Nostradama

Můj názor na Nostradama

připravil Ing. Richard Stříbný

 

Již v úvodu bych chtěl podotknout, že si Michela de Notre Dame zvaného Nostradamus velmi vážím jako lékaře, který se dokázal z očí do očí podívat tak fatální chorobě jakou byl v minulých staletích mor, jenž za sebou nechal hekatomby mrtvol. Nechci nijak zpochybňovat jeho odvahu a statečnost, se kterou čelil smrtícím epidemiím a zachraňoval lidské životy. Všechna čest !

Leč jeho pověst jako "krále astrologů", jak jej nazývají některá média, je značně přehnaná. Podle mého názoru byl spíše průměrným astrologem a přikláním se k tomu, že jeho slavné Centurie, ve kterých se údajně skrývá budoucnost lidstva na celá staletí dopředu, jsou buď historickým žertem nebo, jak dokazuje belgický filolog Rudy Cambier, není většina těchto textů vůbec z jeho hlavy a převzal je od někoho jiného.

Když jsem před více než dvaceti lety s astrologií začínal a setkal jsem se se jménem Nostradamovým a četl jsem odkazy na Centurie, ve kterých údajně dokázal předpovědět s neuvěřitelnou přesností zabití slavných králů, jejich nástup k moci, začátky světových válek, Hitlera, Černobyl a další věci, byl jsem vskutku užaslý z toho, jak velký prorok to byl. Jelikož jsem však člověk s vědeckým vzděláním a mám velmi kritickou mysl, začal jsem časem o "jeho" slovech postupem času pochybovat. Tyto texty jsou totiž tak složité a amorfní, doslova prošpikované různými jinotaji a zvláštními výrazy, že se z nich dá "uplácat" téměř cokoliv. Díky tomu byla tato "proroctví" s takovou oblibou zneužívána mocnými tohoto světa, kteří v nich nacházeli to, co "se jim hodilo do krámu".

Nostradamus jako astrolog

V Nostradamově době byl lékař neznalý astrologie považován za nedouka, takže lze oprávněně předpokládat, že studoval astrologii důkladně a když se mu podařilo několik "tref do černého" u vlivných šlechticů, tak dostal od nich takové nabídky, které nemohl odmítnout a věnoval se pak spíše astrologii než medicíně. Psal různé astrologické almanachy, velmi oblíbené ve své době, ve kterých rozváděl své úvahy, na základě astrologických technik, co čeká Francii a svět. Stejně jako dnešní astrologové se někdy "trefil" a někdy také ne. Žádné zázraky se nekonaly. Jeho opravdu autentické astrologické předpovědi byly mnohdy "zcela mimo mísu" !

Uvedu konkrétní příklady.

1. Cituji knihu Kurta Allgeiera "Velká Nostradamova proroctví" vydanou Knižním klubem v roce 1993.

"V některých horoskopech se dopustil i trapných omylů, jak dokazuje dokument, uchovaný ve stockholmském archivu. Pozdějšímu císaři Rudolfu II. předpověděl v roce 1564, že se dvakrát ožení a nástupcem bude jeho syn. Rudolf však zůstal svobodný a neměl žádné děti. ( Pozn. R.S. pravděpodobně měl levobočky ). Žezlo převzal jeho bratr Matyáš. "

2. Cituji knihu Rudy Cambiera " Nostradamus and the Lost Templar Legacy" vydanou v roce 2002 Adventures Unlimited Press Frontier Publishing.

A. Kateřina Medičejská se zmiňuje v jednom ze svých dopisů, že Nostradamus předpovídal jejímu synovi Karlovi IX. hodně dobrých věcí, úspěšný a více než 90 let trvající život. Ve skutečnosti se však Karel IX. dožil pouze 24 let !

B. Nostradamus Kateřině Medičejské pyšně ohlásil, že její dcera královna španělská otěhotněla a tak Kateřina neváhala a vyslala poselstvo k dceři s gratulacemi. Poselstvo se však na španělském dvoře setkalo s poněkud chladným přijetím. Proč, to je snadné si domyslet...

C. Nostradamus také předpověděl Karlu IX. v době, kdy mu bylo 14 let, že si vezme Elizabethu Anglickou , známou jako Královnu Pannu, což vskutku Kateřinu šokovalo a samozřejmě se to nenaplnilo.

3. Cituji knihu Davida Ovasona "Nostradamus Přijde konec světa ?", vydanou v roce 1999 Knižním klubem.

"Pěkný příklad tohoto utajovaného vyjadřování můžeme vidět v oné části dopisu Rosenbergovi ( jeho klientovi ), citované v úvodu této kapitoly. Když si ji přečteme, musíme si nutně pomyslet, že Nostradamus si liboval v záměrné a samoúčelné nesrozumitelnosti. Jestliže to je ukázka, co mohl napsat laikovi, pak nás sotva překvapí, že si někteří klienti ( včetně Rosenberga ) stěžovali, že nerozumí zcela jeho písemným výkladům horoskopu, jehož sestavením ho pověřili"........"Není jasné, jestli si Nostradamus dělal z klienta legraci nebo byl sarkastický, nebo ho balamutil, či si jen prostě liboval v nesrozumitelném vyjadřování zasvěcenců, které se mu stalo druhou přirozeností."

Nostradamus jako prorok

Mnozí badatelé nad Nostradamovým dílem, když slyšeli nebo četli oprávněnou kritiku jeho skutečného astrologického díla, řekli, že je nutné oddělit jeho původní astrologickou praxi od díla prorockého a tedy zejména od již zmiňovaných Centurií, které byly údajně sepsány za božské inspirace ve vyšším stavu vědomí. Přičemž odkazovali zejména na jeho přesnou předpověď smrti Jindřicha II., který zahynul při rytířském turnaji. Tady však poněkud ironicky poznamenává ve výše citované knize Rudy Cambier, že to byl tentýž Jindřich II., kterému před lety Nostradamus předpovídal dlouhý a úspěšný život...

Centurie obsahují stovky čtyřverší, ve kterých je možné poté, když se něco významného stane, nalézt náznaky těchto dějů. Bohužel však dosud nikdo nic neodhalil dopředu ( alespoň pokud mi je známo )...

Podle názoru belgického filologa Rudy Cambiera navíc tzv. Centurie nejsou dílem Nostradamovým, nýbrž představeného Cisterciáckého opatství Cambronského Yves de Lessinese ! Toto dílo bylo podle Cambierova odhadu sepsáno v letech 1323 až 1328, tedy o více než dvě století dříve než se dosud uvažovalo. Po velmi důkladném filologickém rozboru "Centurií" a starých Cambronských rukopisů došel Cambier k jednoznačnému závěru, že se jedná vskutku o mnohem starší dílo Yves de Lessinese. Ve své knize Nostradamus and the Lost Templar Legacy píše, že Nostradamus po smrti svých dětí opustil rodný kraj a putoval Francií. Zastavoval se v různých klášterech a dalších střediscích vzdělanosti, kde hledal inspiraci pro další život. Došel až do Cambronu, kde jej oslovil starý Lessinesův rukopis a ten si pak odnesl sebou na další pouť. Dle Cambiera tento rukopis zašifrovaně popisuje odkaz Templářského řádu a nikoliv nějaká proroctví budoucích dějů !

Nostradamův horoskop

Nostradamus se narodil 14.12.1503 v St. Rémy de Provence údajně okolo poledne ( podle poznámky a odhadu jeho přítele Chavignyho ). Pro tento čas vychází ascendent na počátku znamení Berana, což podle mého soudu dobře nevystihuje fakta známá o jeho vzhledu a projevu. Lidé s vycházejícím znamením Berana bývají obvykle energičtí a vehementně argumentující, zatímco Nostradamus zachovával vždy klid a nereagoval unáhleně. I když vládce Berana Mars stojí v klidnějším znamení Raka v blízkosti Saturnově, stejně by se Beran na ascendentu projevoval tu a tam neklidným způsobem. Podle mého odhadu se narodil okolo čtvrté hodiny ranní místního času, takže ascendent pak padá do znamení Štíra a Neptun se ocitá na hrotu třetího domu, a to by daleko lépe odpovídalo tomu, co o něm víme! Že působil klidně, vyrovnaně a nerad se svěřoval, koneckonců nezanechal po sobě ani svůj horoskop, což je typickým projevem tajuplného Štíra ! Tyto tendence potvrzuje i jeho záliba v skrytých věcech a v tajuplných formulacích svých názorů. Proto se také nelze divit tomu, že byl uchvácen mysteriózním rukopisem, který zřejmě nalezl v Cambronském klášteře...

Při pohledu na jeho horoskop pak vidíme člověka mimořádně vytrvalého, houževnatého, obdařeného pevnou vůlí a schopného s extrémní důkladností dotahovat věci do konce, kterému přitom - díky velkému vodnímu trigonu - nechybí citlivost a obětavost. Přeji mu věčnou slávu za jeho lékařské a vědecké výkony, jako astrolog se také snažil a pokud pracoval klasickými postupy, dosahoval slušných výsledků. Jakmile se však nechal vtlačit svými živiteli do role, kdy jim měl věštit konkrétní věci, pak selhal podobně jako dosti často selhávají dnešní "věštci", když se pokouší stanovit přesnou délku života, počet dětí, manželek nebo šťastná čísla v loterii...

Závěrem bych chtěl poznamenat, že Cambierovy důkazy na mne působí dosti přesvědčivě, i když se dá namítnout, že Nostradamus psal svá "proroctví" v jiném stavu vědomí a tudíž jiným stylem než obvykle. Nicméně v nitru se tak na 70 procent přikláním k názoru, že na svých cestách studoval, co se dalo a hledal inspiraci pro svůj další život. Nelze proto vyloučit, že použil rukopisu Yves de Lessinese a doplnil do něj některé své odhady budoucnosti ve formě čtyřverší, aby jeho text splynul s původním rukopisem...

Bohužel většina lidí nechápe, že budoucnost v tuto chvíli není stoprocentně hotova a že my ji svými myšlenkami a zejména činy spolu utváříme, přičemž každý z nás má k dispozici určitou míru svobodné vůle. Skutečnost je podle mého názoru ve své podstatě velmi jednoduchá - je tu Bůh náš stvořitel, my jsme jeho součástí a abychom se s ním mohli zase spojit a znovu se nezrozovat do nedokonalých těl, pak musíme dodržovat základní zákony a očistit se od nánosu nezdravého egoismu. K tomuto účelu nám dal Bůh k dispozici vznešené učitele - Slunce, Lunu a planety, kteří naše duše vystaví určitým zkouškám a jakmile je všechny s úspěchem složíme, pak nám již nebude nic bránit k vstupu do nirvány...

Bádání nad "Nostradamovými proroctvími" mi připadají asi tak účelná, jako dotazy raněného člověka ve známé buddhistické průpovídce, kterou parafrázuji následně. Jde člověk krajem a narazí na jedince zasaženého šípem. Poutník, jakmile spatří raněného, se mu ihned pokouší pomoci, ale ten střelený zrozenec zakřičí : " Zadrž ! Z jakého dřeva je vyroben onen šíp ?, Jak je dlouhý ?, Jaké je barvy ? Kolik let je lukostřelcově babičce?" Apod. Čili jinými slovy zkoumá nepodstatné věci a přitom mu uniká šance někam dojít a oddaluje nirvánu ! Totéž v různých obměnách ovšem děláme s velkou chutí téměř všichni a tak se nedá předpokládat, že se Nostradamův kult rozplyne a mnohý jedinec může tak ztratit celý život hloubáním nad "jeho" proroctvími...Ing. Richard Stříbný, Nerudova 39, 118 00 Praha 1, tel: 604 506 098, 241 441 141, skype: zrozenec , e-mail: richard@stribny.cz
Design by Vanavi.com
Doporučujeme: Astrologická společnost ČR