Klonování z pohledu astrologa

Jistě většina z nás zaslechla alespoň některý z ohlasů na zprávu o úspěšném pokusu naklonovat ovci, které bylo dáno jméno Dolly. Vzbudilo to obrovskou vlnu zájmu o klonování a dlužno říci, že většina ohlasů byla záporná nebo přinejmenším nabádající k velké opatrnosti a dočasnému moratoriu na tyto experimenty. Evropští a američtí politici a vědci téměř jednoznačně požadovali zastavení práce laboratoří, které připravují klonování člověka. Výjímkou je např. Alexandr Mitrofanov, předseda výboru ruské Státní dumy, poslanec za liberální demokraty skandálně proslulého Vladimíra Žirinovského. Podle jeho vyjádření konsorcium soukromých firem začalo v Rusku financovat projekt zaměřený na klonování člověka. Mitrofanov prohlásil, že budou usilovat o to, aby na mezinárodním fóru nebyly přijaty žádné normy omezující klonování člověka.
Mě jako astrologa a esoterika však tyto diskuse nechávají zcela klidným, neboť zanedbávají zásadní fakt, že naklonovat se dá pouze tělo, nikoliv však duše ! Klonováním se dá vytvořit identické dvojče pouze z pohledu materialistů, kteří se domnívají, že vědomí je produktem mozku. Z pohledu esoterického je však tělo pouze nástrojem ovládaným řídící sílou, které můžeme říkat např. duše. Duše kontroluje tělo skrze mozek, míchu a nervový systém. Materialisticky pojato po smrti následuje definitivní konec existence individua, ale z pohledu esoterika je to pouze odložení opotřebovaného nástroje.
Když slyší diskuse o klonování člověka, má mnoho lidí obavy z budoucna, vidí velké naklonované armády svalnatých zabijáků nebo tisíce Einsteinů, proti kterým budou oni sami úplnými hlupáky. Pravdou ovšem je, že mnozí mají doma klony, které si připravili přirozeným způsobem. Klonem totiž můžeme nazývat jedince se stejnou genetickou výbavou a to jsou také jednovaječná dvojčata či "vícerčata" .
Za své bohaté astrologické praxe jsem se již setkal s několika páry jednovaječných dvojčat, u nichž jsem znal na minutu přesně jejich časy narození. Mimochodem problém dvojčat je pro astrologa při výkladu velmi obtížný, avšak ne neřešitelný, protože časový rozdíl mezi okamžiky jejich narození bývá nejméně 10 minut a za tu dobu se pohne systém astrologických domů v jejich horoskopech o 2 až 3 stupně, takže se dají vypozorovat rozdíly. Sledování života jednovaječných dvojčat ukazuje, že jsou si sice podobní jak fyzicky tak psychicky, ale postupem času se rozdíly mezi nimi zvětšují a ke konci života bývají dosti výrazné.
Toto platí pro klony, které mají z astrologického hlediska nárok na to být podobné, jelikož se rodí v rozmezí jedné hodiny. U klonů, které se budou rodit byť se stejnou genetickou výbavou, ale v naprosto odlišných obdobích, si troufám odhadnout zásadní rozdíly v charakteru i fyziognomii. Podle mého soudu, pokud se budou rodit za odlišných astrologických konstelací, budou mít nejen rozdílný intelekt a duševní schopnosti, ale i tvar těla a fyzickou sílu.
Rozhodně nechci tímto článkem popírat vliv genů na člověka, ale chci poukázat na to, že na člověka působí směs různých vlivů a astrologické či genetické jsou pouze jedněmi z mnoha, byť nejvýznamnější.
Myslím si, že již blízká budoucnost přinese buď vyvrácení nebo potvrzení mých slov a v nejlepším případě zjištěni poměru těchto vlivů. Již v současnosti totiž bohaté americké dámy, které mají problémy s početím dítěte, se nechávají uměle oplodnit. Na tom by nebylo nic neobvyklého, děje se to i u nás, ale někdy se při umělém oplodnění vajíčko rozštěpí na "vícerčata" a ony si nechají zavést jeden zárodek, který porodí a ostatní si nechají zmrazit a porodí je třeba až po několika letech. A to bude podle mne rozhodující moment, který ukáže jaká je pravda. Tedy samozřejmě, pokud se k těmto údajům dostaneme


Ing. Richard Stříbný, Nerudova 39, 118 00 Praha 1, tel: 604 506 098, 241 441 141, skype: zrozenec , e-mail: richard@stribny.cz
Design by Vanavi.com
Doporučujeme: Astrologická společnost ČR